projekt edukacji NGO


Projekt Edukacyjny NGO - PENGO

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czas realizacji

Od 1 czerwca 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie jakości działań organizacji pozarządowych w obszarze diagnozowania potrzeb dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym.

Odbiorcy projektu

Projekt jest skierowany do członków organizacji pozarządowych zajmujących się zarządzaniem działaniami organizacji oraz osób zaangażowanych we wdrażanie projektów z terenów wiejskich i małych miast, działających w sferze edukacji. Projekt będzie realizowany w ramach sieci organizacji, które były lub są zaangażowane w realizację projektów w ramach Programu „Równać Szanse” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Sposób realizacji

Uczestnicy projektu będą brali udział w szkoleniach przygotowujących do wdrażania standardu działań diagnostycznych potrzeb dzieci i młodzieży w ich środowisku lokalnym. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają wsparcie w formie bezpośrednich wizyt ekspertów w ramach superwizji oraz narzędzia e-lerningowe dostosowane do potrzeb uczestników. W rezultacie przedstawiciele organizacji będą mieli możliwość wypracowania indywidualnych planów wdrożenia standardów diagnostycznych w praktykę zarządzania organizacji, którą reprezentują.