formy pomocy

Najtaniej jest zrobić w swoim banku stałe zlecenie przelewu na konto numer:

05 1050 0086 1000 0022 7362 0944
w ING Bank Śląski

 

Idąc za przykładem Państwa Ewy i Grzegorza Krawiec...