badaj i realizuj

o programie

 

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży realizuje projekt "Badaj i realizuj", dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Celem projektu jest podniesienie umiejętności diagnozowania potrzeb młodzieży z terenów wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców przez lokalne organizacje pozarządowe, a także prezentacja dobrych praktyk pracy z młodzieżą. Projekt obejmuje trzyetapowe szkolenie w Warszawie prowadzone przez specjalistów, konsultacje eksperckie oraz udział w ogólnopolskiej konferencji na temat sytuacji i szans młodzieży.

Dobre zdiagnozowanie środowiska staje się standardem w konkursach dotacyjnych, gdyż gwarantuje osiągnięcie założonych celów. Uczestnicy projektu "Badaj i realizuj" zyskają wiedzę oraz umiejętności w zakresie przeprowadzania diagnozy i pracy z młodzieżą. Udział w projekcie pozwoli organizacjom pozarządowym skuteczniej pozyskiwać środki europejskie oraz planować i realizować projekty adekwatne do rzeczywistych potrzeb, a tym samym wzmocnić potencjał organizacji.

Umiejętność diagnozowania jest konieczna do trafnego rozpoznania potrzeb i dobrego planowania oraz realizacji projektów dla młodzieży.

Szczegółowe informacje o programie w dziale "Bieżąca edycja"

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich