lokalne fundusze młodych

o programie

Zapraszamy Państwa do udziału w programie "Lokalne Fundusze Młodych" organizowanym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży we współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi. Jego główną ideą jest aktywizacja młodych ludzi w wieku 16-19 lat w małych miejscowościach do 5.000 mieszkańców poprzez stworzenie systemu dofinansowania lokalnych projektów młodzieżowych z udziałem pieniędzy gminnych oraz innych sponsorów. W ramach Programu każda z organizacji uczestniczących może otrzymać 10.000 złotych na utworzenie Lokalnego Funduszu Młodych w swojej miejscowości.

Do współpracy przy programie "Lokalne Fundusze Młodych" zapraszamy organizacje pozarządowe działające we współpracy z władzami samorządowymi oraz grupami młodych ludzi zainteresowanych tworzeniem takich mechanizmów finansowania projektów młodzieżowych. Zakładamy, że warunkiem funkcjonowania Programu w danej miejscowości będzie zaangażowanie w jego realizacje środków własnych samorządów. Program będzie mógł być realizowany wyłącznie tam, gdzie władze lokalne zadeklarują przekazanie 50% środków niezbędnych na funkcjonowanie Lokalnego Funduszu Młodych (to znaczy 10 000 złotych w przypadku wnioskowania o maksymalną dotację w ramach programu).

Do pobrania:
Wyniki konkursuKontakt:
Marcin Szcześniak tel: 22 826 10 16 lub e-mail: m.szczesniak@pcyf.org.pl