dbajmy o rozwój dzieci z nestle aquarelIdea i cel programu

 

Celem programu klubów rodzinnych jest stworzenie miejsc dla dzieci w wieku od 8 do 13 lat, które wraz ze swoimi opiekunami będą mogły rozwijać swoje zainteresowania, zdolności, poznawać nowe formy aktywności intelektualnej i motorycznej / fizycznej oraz nawiązywać przyjaźnie i korzystać z pozytywnych wzorców społecznych. W szerszym kontekście uczestnicy będą mogli integrować się i współdziałać z lokalną społecznością oraz propagować nowe idee wspólnego spędzania wolnego czasu z najbliższymi. Założeniem klubów jest stworzenie alternatywy dla istniejących społecznych i rodzinnych nawyków poprzez przedstawienie wachlarza propozycji pozalekcyjnych – równie atrakcyjnych dla dzieci, jak i ich opiekunów.

 

Wspólnie z lokalnymi partnerami chcemy stworzyć program dla dzieci i rodziców, który stanie się platformą, promującą i komunikującą wagę zabawy w rozwoju dziecka. Program będzie polegać na stworzeniu klubów rodzinnychw wybranych regionach Polski. Kluby rodzinne mają spełniać rolę nowoczesnych „świetlic“, które dzięki odpowiedniemu wyposażeniu i opiece merytorycznej (animator zabawy, pedagog) zapewnią dzieciom pełen wachlarz możliwości rozwoju swoich umiejętności bądź zdobycia zupełnie nowych, właśnie poprzez zabawę.

 

Projekt klubów dla wszystkich dziecidoskonale realizuje ideę wyrównywania szans. Pokazuje i uczy dzieci, jak przyjemnie i aktywnie spędzić wolny czas. 

 

Celem działania klubów dla dzieci jest także aktywne zaangażowanie rodziców. Dzięki klubom rodzice mogą poznać interesujące pomysły na zabawę z dziećmi i tym samym spędzić z nimi więcej czasu, odkrywając nową jakość wspólnej zabawy i relacji rodzinnych. Chcemy, aby program pokazał wagę więzi emocjonalnej z dzieckiem, budowanej poprzez bliski kontakt. Opiekunowie klubów rodzinnych zostaną przeszkoleni i przygotowani do pełnienia roli coacha dla rodzica i dziecka. W ramach programu nasi eksperci opracowali metodę coachingu parentingowego.

 
 

Społeczne aspekty klubów rodzinnych.

Obecny tryb życia wielu polskich rodzin spowodował, iż zmniejszyła się ilość czasu poświęcona na wspólne zajęcia, zabawy i rozmowy. Każdy jest zajęty własnymi sprawami, co powoduje, ze często członkowie rodziny prowadzą równolegle działania, które nie są powiązane z aktywnością pozostałych osób. Przez to oddalamy się od siebie, tracimy nić porozumienia, co w konsekwencji prowadzi do rozluźnienia związków w rodzinie. Jednocześnie dla wielu dzieci powtarzający się z tygodnia na tydzień rozkład zajęć w domu i szkole z czasem staje się męczący i nużący. Dzień w dzień wykonują te same czynności, z określoną regularnością i według tego samego schematu: dom, szkoła, lekcje, często opieka nad młodszym rodzeństwem, bierne oglądanie TV – brak jest w ich harmonogramie nowości, ciekawych elementów i wyzwań intelektualnych lub nowych form aktywności. Z czasem istnieje ryzyko, ze zaczną szukać dodatkowych „atrakcji” poza domem lub w wirtualnym świecie gier komputerowych. Wspólne zaangażowanie się z rodzicami w rożne zajęcia spowoduje odciągniecie ich od szkodliwych działań społecznych.
 
 

Propozycja wspólnego, ciekawego spędzania czasu w miejscu innym niż dom, stwarza również nowe możliwości dla tworzenia, odbudowania i pogłębienia relacji w rodzinie i odejście od schematów kojarzonych z domem. Kluby są także szansą poznania innych rodzin z dziećmi w zbliżonym wieku, korzystania z ich wzorców i doświadczeń oraz stworzenia grup wsparcia, których działanie może przenieść się poza mury klubu.

 
 

Psychologiczne aspekty klubów rodzinnych.

a. dzieci

Wiek 8 – 13 lat jest bardzo specyficznym okresem w rozwoju człowieka. Według Piaget, środkowy okres dzieciństwa [6 – 12 lat] charakteryzuje się faktem, ze zaczynają wykorzystywać, poza rodzicami, inne źródła informacji. Badania [Collins] wskazują, że dzieci w tym wieku najwięcej czasu spędzają [w tej kolejności] na spaniu, w szkole i oglądaniu TV. Okres początkowych lat w szkole charakteryzuje się intensywnym kształtowaniem postaw, poglądów i zainteresowań. Dlatego bardzo ważne jest, aby rodzice szczególnie w tym wieku dbali o więź ze swoimi dziećmi. Szczególnie w wieku 10 – 11 lat relacje z kolegami i koleżankami stają się ogromnie ważne, wpływają na zachowanie i system wartości.

 
b. rodzice i opiekunowie

Dom jest dla rodziców schronieniem przed światem zewnętrznym, ale również miejscem kojarzącym się z nieustającą pracą i obowiązkami. Rzadko zdarza się, żeby mieli oni oazę, w której mogliby oderwać się od codziennych kłopotów i spędzić czas na miłych zajęciach ze swoimi dziećmi w bezpiecznym miejscu, w sprzyjającym otoczeniu. Klub jest taką propozycją dla spracowanych i zagonionych rodzin i alternatywą zarówno na wiosenne dni, jak i jesienną szarugę.

 
 
Komponenty programu.
 Głównymi działaniami proponowanego programu będą:
- wybór miejscowości, w których powstaną kluby rodzinne;
-
przygotowanie pomieszczeń klubu (aranżacja wnętrz);
-
organizacja spotkań szkoleniowych dla opiekunów i rodziców dotyczących wspólnej zabawy z dziećmi i prowadzenia zajęć edukacyjnych;
-
zakup gier i zabawek edukacyjnych (opracowanie listy rzeczy do kupienia);
-
realizacja projektów własnych we współpracy z rodzicami;
-
współpraca z Grupą Ekspertów.