eScouts

akutalności

Cele projektu  eScouts - Intergenerational Learning Cercle for Community Service będą realizowane do grudnia 2012 roku w Warszawie.

Celem głównym projektu jest :

-  opracowanie modułu szkoleniowego dla młodzieży w zakresie prowadzenia zajęć ICT dla seniorów
- opracowanie modułu szkoleniowego dla seniorów  i animatorów współpracy międzygeneracyjnej w zakresie rozwoju umiejętności pracowniczych osób młodych

Cele szczegółowe projektu:
- przygotowanie 2 animatorów współpracy dorośli-młodzież w zakresie ICT,
- przygotowanie 14 młodych ludzi jako trenerów ICT
- przetestowanie modułu kształcenia ICT oraz przeszkolenie 70 osób w wieku 50+ w zakresie obsługi komputera oraz Internetu. 12 osób zostanie przygotowanych do działania jako tutorzy młodzieży w zakresie rozwoju umiejętności pracowniczych.

Harmonogram realizacji działań :
- sierpień 2011 - zakończenie działań badawczych na terenie dzielnicy Warszawa - Bielany
- październik 2011 - seminarium dla animatorów współpracy młodzież-dorośli
- listopad 2011 - szkolenia dla młodzieży w ramach projektu
- grudzień 2011 - rozpoczęcie szkoleń dla seniorów z zakresu ICT
- wiosna 2012 - szkolenia dla seniorów i dla młodzieży
- lato 2012 - badanie rezultatów projektu i walidacja produktu
- jesień - zima 2012 - upowszechnienie produktu