lista aktualności

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie "Europa z naszej ulicy" 

Program ma na celu:
- odkrywanie przez młodzież wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego i społecznego,
- rozwój postawy życzliwości, otwartości i lepszego rozumienia innych narodowości,
- edukowanie o Unii Europejskiej,
- rozwój kompetencji społecznych młodzieży.


Program adresowany jest do zespołów młodzieży ze szkół ponadpodstawowych (od 4 do 6 osób) z całej Polski. 

 
Zadaniem młodzieży, która weźmie udział w programie, będzie przygotowanie i realizacja projektów ukazujących związki własnej społeczności ze wspólnotą europejską. 
 
Nagrodą w konkursie jest wizyta studyjna w Brukseli.
 
Szczegółowe zasady i formularz zgłoszeniowy znajdują się w zakładce "pobierz"
 
Termin zgłoszeń: 27 stycznia 2023 r.