jak pomagamy

Dotacje - poprzez przyznawanie dotacji uczymy młodych ludzi kreatywności i samodzielności, ponieważ wymagamy od nich aktywności. Dotacje przyznawane są wyłącznie w ramach ogłoszonych konkursów.

Szkolenia - dotowane przez nas organizacje oraz grupy młodzieżowe wspieramy szkoleniami, które uczą jak działać sprawniej. Szkolenia kierujemy do rodziców, wychowawców oraz samej młodzieży.

Seminaria i konferencje - poprzez organizowanie seminariów nawiązujemy dialog i budujemy porozumienie z uczestnikami. Uważamy, że debata nad sprawami dotyczącymi młodych ludzi buduje ich szanse na lepszą przyszłość.

Publikacje - opracowując nowoczesne metody pracy z młodzieżą pamiętamy o tym, aby z naszych doświadczeń mogła skorzystać jak największa liczba osób zainteresowanych. Nasze publikacje obejmuję tematykę związaną ze standardami edukacji, jak też niestandardowe metody pracy z dziećmi i młodzieżą.

Badania naukowe - korzystamy z wyników badań naukowych oraz analizujemy dokumenty dotyczące europejskiej strategii edukacyjnej, by potrafić jak najpełniej odpowiadać na potrzeby dzieci i młodzieży.