YEPP (Youth Empowerment Partnership Programme) Bielany


Kwiecień 2013

Najbliższe spotkanie członków sieci YEPP w ramach  DKDS Bielany odbędzie się w dniu 11 kwietnia (czwartek) w sali 30 urzędu dzielnicy Warszawa-Bielany przy ul. Żeromskiego 29.

Proponowany porządek obrad to :

1. Kwestie związane z lokalami dla organizacji pozarządowych na terenie dzielnicy Bielany. Ze strony Urzędu Dzielnicy Bielany w spotkaniu będzie uczestniczyć pani Iwona Drżadżyńska z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia oraz pan Lech Górski z Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami.

W celu przygotowania się do dyskusji na ten temat zapraszam do zapoznania się z regulacjami prawnymi dotyczącymi najmu lokali w Warszawie - załącznik 1, oraz z listą lokali jaką dysponuje ZGN Bielany : http://zgn-bielany.waw.pl/files/lokale-aktualne.pdf

Marzec 2013

Najbliższe spotkanie członków sieci YEPP w ramach  DKDS Bielany odbędzie się w dniu 13 marca (środa) w sali 30 urzędu dzielnicy Warszawa-Bielany przy ul. Żeromskiego 29.

Proponowany porządek obrad to :
- głosowanie nad zmianami w regulaminie DKDS Bielany w związku z nowym planem współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok;
- informacja o procedurach pozyskiwania lokali dla organizacji pozarządowych na terenie dzielnicy Bielany, wraz z informacjami o stawkach wynajmu (wraz z porównaniem stawek w dzielnicy Bielany do stawek w innych dzielnicach);
- utworzenie zespołów tematycznych organizacji pozarządowych działających w zespołach tematycznych;


Luty 2013

Spotkanie sieci YEPP w dniu 16 lutego 2013 - godzina 10 - Poradnia psychologiczno-pedagogiczna (ul. Nowogrodzka 10 lok.6). Spotkanie będzie miało formułę warsztatu twórczego myślenia.

Materiały na spotkanie

Styczeń 2013


Plan operacyjny sieci YEPP na 2013 rok - pobierz

Najbliższe spotkanie DKDS Bielany odbędzie się 24 stycznia o godzinie 18:00 w Urzędzie Dzielnicy Bielany - sala 30.
Najbliższe spotkanie sieci YEPP Bielany odbędzie się 17 stycznia o godzinie 17:30 w Urzędzie Dzielnicy Bielany - sala 30.

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu w lutym i marcu 2013 roku zostaną przeprowadzone szkolenia dla członków organizacji, jakie przystąpiły do sieci YEPP Bielany. Proponowane są następujące szkolenia

•    Szkolenia fundraisingu dla wolontariuszy i pracowników organizacji pozarządowych  (15-17 marca 2013)
•    Szkolenia z zakresu komunikacji i promocji (23-24 luty 2013)
•    Szkolenie „Dialog obywatelski i rzecznictwo na rzecz młodzieży”  (1-3 marca 2013)

 
O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń - tj. złożenie podpisanego formularza w biurze projektu (ul. Kredytowa 6/20 Warszawa, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży).

Szkolenia w projekcie są bezpłatne. Przeznaczone są one dla pracowników/wolontariuszy/członków organizacji pozarządowych. Wszystkie szkolenia są bezpłatne. Uczestnikom zapewnione jest wyżywienie w trakcie trwania szkoleń. Szkolenie "Dialog obywatelski i rzecznictwo na rzecz młodzieży" jest szkoleniem wyjazdowym (Konstancin- Jeziorna).

Zapraszam do zgłaszania się na szkolenia !
W razie pytań proszę o kontakt z koordynatorem projektu : Marcin Szcześniak m.szczesniak@pcyf.org.pl

Do pobrania :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Przyjmujemy zgłoszenia na realizację akcji promocyjnych sieci YEPP w I kwartale 2013 roku
Formularz zgłoszeniowy

Organizacja, która zostanie wybrana do realizacji akcji promocyjnej może otrzymać do 2000 złotych na pokrycie kosztów związanych z :
- nagłośnieniem
- działaniami wolontariuszy
- promocją całego wydarzenia.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ekspertyzy dotyczące badań przeprowadzonych na terenie dzielnicy Bielany  w 2012 roku :

-
Analiza porównawcza wyników badan w kontekście możliwości współpracy organizacji pozarządowych, szkół i samorządu lokalnego

-
Propozycje form współpracy szkół, organizacji pozarządowych, samorządu lokalnego

Grudzień 2012

W dniu 1 grudnia odbędzie się spotkanie integracyjne dla organizacji pozarządowych oraz potencjalnych wolontariuszy (miejsce spotkania :  Klub Mieszkańców WSBM Chomiczówka - ul. Pabla Nerudy 1 - godzina 11:00). Zapraszam więc uprzejmie przedstawicieli organizacji oraz osoby, które chciałyby się włączyć w działania takich organizacji do udziału w tym spotkaniu.

Spotkanie będzie okazją do przedstawienia swojej organizacji pozarządowej oraz zachęcenia wolontariuszy do włączenia się w jej działania. Na spotkaniu obecni będą też przedstawiciele Wydziału Spraw Społecznych Dzielnicy Bielany.

Zapraszam również do kontaktu z organizatorką spotkania : Małgorzatą Olszewską 609 427 692.

Listopad 2012

Najbliższe posiedzienie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego odbędzie się w dniu 29.11.2012 roku o godzinie 18.00 w Klubie Mieszkańców Chomiczówka w sali nr 3 przy ul. P. Nerudy 1

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Delegowanie przedstawicieli do udziału w  komisjach  konkursowych dotyczących zadań  kultury fizycznej i kultury.
3. Informacja dotycząca spotkania grudniowego.
4. Dyskusja, wolne wnioski.


Październik 2012

Spotkanie sieci YEPP w dniu 8 października 2012 o godzinie 18:00 dotyczyło następujących kwestii

  • Podsumowanie dotychczasowej realizacji projektu (szkolenia oraz wsparcie dla organizacji pozarządowych);
  • Dyskusja o możliwości wykorzystania wolontariuszy w działalności organizacji pozarządowych z Bielan w latach 2012-2013 w związku z projektem “Bielańska Wolontariada- Sztafeta Pomocy na Start!;
  • Informacja o planowanym wsparciu szkoleniowym i promocyjnym dla organizacji pozarządowych z Bielan w roku 2013;

Materiały ze spotkania do pobrania :

- podsumowanie realizacji projektu

- wolontariat w organizacjach pozarządowych z Bielan

- ankieta dla organizacji pozarządowych


Wrzesień 2012

  • Spotkanie DKDS (sieci YEPP) w dniu 6 września 2012 roku o godzinie 18:00 dotyczyło następujących kwestii:
- przedstawieniu prac prezydium DKDS w okresie od kwietnia do września 2012
- konsultacji założeń konkursów organizowanych na terenie dzielnicy w kontekście badań młodzieży przeprowadzonych w ramach projektu YEPP Bielany
- współpracy organizacji pozarządowych z dzielnicą Bielany.

Na spotkaniu DKDS z ramienia Urzędu był obecny burmistrz Grzegorz Pietruczuk oraz Naczelnik Wydziału Kultury Jarosław Bobin.
  • W dniach 8-9 września 2012 odbyło się szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych skupionych w sieci YEPP Bielany. Szkolenie odbyło się przy ul. Wilczej 9 w Warszawie. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele następujących organizacji : Stowarzyszenie Studio Cogito, BSRA, Fundacja Malwa, Stowarzyszenie Q-Zmianom, Evens Foundation. Zdjęcia ze szkolenia będą dostępne w najbliższym biuletynie informacyjnym.
  • W dniu 12 września 2012 odbyła się wizyta zagranicznych ekspertów YEPP z Włoch, Finlandii oraz Niemiec. W spotkaniu uczestniczyło 4 ekspertów zagranicznych, którzy spotkali się z przedstawicielami Urzędu Dzielnicy Bielany : burmistrzem Markiem Lipińskim oraz przedstawicielami Wydziałów Kultury, Oświaty i Wychowania, Spraw Społecznych oraz Komunikacji i Promocji. W spotkaniu uczestniczyła również Barbara Krawczyk z ramienia Dzielnicowej Komisji DIalogu Społecznego. Tematem spotkania były badania młodzieży oraz współpraca organizacji pozarządowych i samorządu lokalnego.


Sierpień 2012

W sierpniu odbyło się spotkania konsultacyjne przedstawicieli bielańskich organizacji pozarządowych skupionych  w prezydium DKDS z wiceburmistrzem Piotrem Rudzkim. Tematami spotkania były :
- proces konsultacji otwartych konkursów ofert na terenie Dzielnicy Bielany;
- współpraca szkół i organizacji pozarządowych na terenie Dzielnicy Bielany;
- tworzenie inkubatora społecznego na terenie Dzielnicy Bielany;
- wsparcie finansowe i merytoryczne dla organizacji pozarządowych;

Wnioski ze spotkania będą prezentowane na posiedzeniu DKDS (sieci YEPP) w dniu 6 września 2012 roku. Spotkanie odbędzie się w sali numer 30 Urzędu Dzielnicy Bielany o godzinie 18:00.


Czerwiec - Lipiec 2012

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu we wrześniu 2012 roku zostaną przeprowadzone szkolenia dla członków organizacji, jakie przystąpiły do sieci YEPP Bielany. Proponowane są następujące szkolenia
•    Szkolenie prince 2 wraz z egzaminem (21-24 września 2012)
•    Szkolenia z zakresu komunikacji i promocji (8-9 września 2012)
•    Szkolenie specjalistyczne z zakresu współpracy wolontariuszami (15-16 września 2012)

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń - tj. złożenie podpisanego formularza w biurze projektu (ul. Kredytowa 6/20 Warszawa, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży). Jedynie w zakresie szkolenia PRINCE 2 wymagane jest doświadczenie w zarządzaniu projektami.

Szkolenia w projekcie są bezpłatne. Przeznaczone są one dla pracowników/wolontariuszy/członków organizacji pozarządowych. Wszystkie szkolenia odbędą się w Warszawie, są one bezpłatne.
Zapraszam do zgłaszania się na szkolenia !
W razie pytań proszę o kontakt z koordynatorem projektu : Marcin Szcześniak m.szczesniak@pcyf.org.pl

Do pobrania :

W czerwcu i lipcu 2012 zostały również podjęte kolejne działania konsultacyjne w zakresie :
- planu współpracy m.st. Warszawa z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok
- planu współpracy z Dzielnicą Bielany w zakresie dzieci i i młodzieży

Maj 2012


Akcja promocyjna sieci

W dniu 20 maja w od godziny 9:00 w pływalni CRS m.st  Warszawy oraz SP przy ul. Conrada 6 odbędzie się akcja promocyjna sieci YEPP pod nazwą „Pływamy i gramy coolturalnie”.

Celem  projektu jest  zorganizowanie imprezy łączącej  ofertę sportową i kulturalną. W ramach naszych działań planujemy: zawody pływackie dla dzieci w wieku poniżej 8 lat zakończone rozdaniem nagród i koncertem muzycznym zespołów z Klubu Młodzieżowego ZiS. Cała akcja opierać się będzie na pracy wolontariuszy oraz członków organizacji.

Kontakt z organizatorami :

Sylwia Czerwonka :  sylvi74@onet.eu

Konrad Minko : zisklub@gmail.com

- Przyjmujemy zgłoszenia na realizację akcji promocyjnych sieci YEPP w III kwartale 2012 roku
Formularz zgłoszeniowy


Kwiecień 2012
Zakończono realizację szkolenia ECDL dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Marzec 2012
Zakończono realizację szkolenia dotyczącego dialogu obywatelskiego i rzecznictwa na rzecz młodzieży dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Luty 2012

Plan operacyjny sieci na 2012 roku

Styczeń 2012

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu w I kwartale 2012 roku zostaną przeprowadzone szkolenia dla członków organizacji jakie przystąpiły do sieci YEPP Bielany.

    * Szkolenia fundraisingu – weekend 24-26 lutego 2012 (Warszawa)
    * Szkolenie komputerowe ECDL (marzec - maj 2012 ) (Warszawa)
    * Szkolenie dotyczące dialogu obywatelskiego i rzecznictwa na rzecz młodzieży . Jak współpracować z władzami samorządowymi i innymi organizacjami na rzecz młodzieży ? (16-19 marca 2012) (Konstancin-Jeziorna)

Zapraszam do rejestracji na szkolenia w ramach projektu. Decyduje kolejność zgłoszeń - tj. złożenie podpisanej deklaracji oraz dokumentów dotyczących kwalifikowalności w biurze projektu (ul. Kredytowa 6/20 Warszawa, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży).

Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie dot. kwalifikowalności


Listopad 2011

Zakończono prace badawcze w ramach projektu. W dniu 23 listopada zorganizowano spotkanie prezentujące raport z badania młodzieży :

- raport do pobrania

- formularz dotyczący raportu dla organizacji pozarządowych

Październik 2011

Zakończono w ramach projektu szkolenia :
- komputerowe ECDL
- zarządzania projektami wg. metodologii Prince 2

W szkoleniach wzięło udział łącznie 15 osób.


Wrzesień 2011 roku

W IV kwartale 2011 roku w ramach projektu YEPP Bielany będzie możliwość dofinansowania akcji promujących działalność sieci YEPP Bielany oraz jej członków. Każda zgłoszona akcja powinna zostać opisana na formularzu :

Do pobrania formularz

Podpisany formularz powinien zostać dostarczony do biura Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży (ul. Kredytowa 6/20). Opisy akcji zostaną ocenione przez członków sieci YEPP Bielany oraz pracowników PFDiM w październiku 2011 roku.

Sierpień 2011 roku

Informacje organizacyjne dotyczące szkoleń we wrześniu 2011 roku

Lipiec 2011

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu we wrześniu oraz w październiku 2011 roku zostaną przeprowadzone szkolenia dla członków organizacji jakie przystąpiły do sieci YEPP Bielany.

    * Szkolenia fundraisingu – weekend 9-11 września 2011 (10 miejsc)
    * Szkolenie komputerowe ECDL (wrzesień październik) (10 miejsc)
    * Szkolenie prince 2 wraz z egzaminem (14-17 październik 2011)
    * Szkolenia z zakresu komunikacji i promocji (17-18 września 2011)
    * Szkolenie specjalistyczne z zakresu pracy z wolontariuszam (3-4 września 2011)
    * Szkolenie dotyczące dialogu obywatelskiego i rzecznictwa na rzecz młodzieży (23-26 września)

Zapraszam do rejestracji na szkolenia w ramach projektu. Decyduje kolejność zgłoszeń (jedynie w zakresie szkolenia PRINCE 2 wymagane jest doświadczenie w zarządzaniu projektami) - tj. złożenie podpisanego formularza w biurze projektu (ul. Kredytowa 6/20 Warszawa, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży).

Do pobrania
- regulamin
- formularz zgłoszeniowy
- oświadczenie dot. danych osobowych


Czerwiec 2011 roku
2 czerwca - godzina 17:00 w Sali nr. 30 w Urzędzie Dzielnicy Warszawa- Bielany - spotkanie dot. projektowania badań młodzieży.

Koncepcja badań młodzieży  - do pobrania

Biuletyn informacyjny - wnioski ze spotkania z dnia 2 czerwca 2011 do pobrania


Maj 2011 roku :

 12 maja (czwartek) o godzinie 17:30 w Sali nr. 30 w Urzędzie Dzielnicy Warszawa- Bielany - spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych z terenu dzielnicy Warszawa - Bielany.

Do pobrania:
- regulamin działania sieci
- deklaracja

Biuletyn informacyjny - maj 2011 do pobrania