trening kompetencji ekonomicznych, finansowych i obywatelskich
Szkolenia przygotowawcze do realizacji TKEFiO
Serdecznie zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców, pedagogów i
psychologów szkolnych do udziału w szkoleniu, podczas którego zostaną oni przygotowani
do prowadzenia zajęć według opracowanych scenariuszy oraz do pomocy uczniom w
realizacji scenariusza podróży po rynku pracy.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Każdy z uczestników otrzyma też materiały do
prowadzenia zajęć: scenariusze, poradniki i prezentacje oraz zaświadczenie o odbyciu
szkolenia.
W ramach trwającej od kilku lat współpracy również i to szkolenie przygotowywane jest
wspólnie przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum
Doskonalenia Nauczycieli, które w oparciu o stosowne porozumienie uczestniczy w
upowszechnianiu efektów projektu.

Szkolenia odbędą się według następującego harmonogramu:
1. Płock:
11.09.2014 (czwartek)
12.09.2014 (piątek) 
13.09.2014 (sobota)
Zgłoszenia można nadsyłać na adres: MSCDN wydział w Płocku, ul.
Gałczyńskiego 26 lub faksem na nr 24 366 53 69.
Osoba odpowiedzialna za rekrutację: Marian Kuć, tel.  24 3665366, marian.kuc@mscdn.edu.pl

2. Ostrołęka:
12.09.2014 (piątek)
13.09.2014 (sobota)
14.09.2014 (niedziela)
Zgłoszenia przyjmuje: wydział MSCDN w Ostrołęce, ul. Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka,
Osoba odpowiedzialna za rekrutację: Ewa Tarnowska: tel. 29 7602059, ewa.tarnowska@mscdn.pl.

3. Radom:
18.09.2014 (czwartek)
19.09.2014 (piątek) 
20.09.2014 (sobota)
Zgłoszenia przyjmuje: MSCDN wydział w Radomiu, ul.
Kościuszki 5a, 26-600 Radom, maria.krzak@mscdn.edu.pl.
Osoba odpowiedzialna za rekrutację: Maria Krzak, tel. 48 3621579.

4. Warszawa:
25.09.2014 (czwartek)
26.09.2014 (piątek)
27.09.2014 (sobota)
Zgłoszenia przyjmuje: MSCDN wydział w Warszawie, ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa
Osoba odpowiedzialna za rekrutację: Zdzisław Sawaniewicz, tel. 22 5366075, zdzislaw.sawaniewicz@mscdn.edu.pl

Szczegółowy harmonogram i program szkoleń oraz informacje organizacyjne będą dostępne przed przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego w wydziałach MSCDN. Będą również rozsyłane do wszystkich, którzy zgłoszą chęć udziału w szkoleniu.

Zapraszamy do zgłaszania się już teraz. Zgłaszać się można zarówno bezpośrednio w
najbliższym Wydziale MSCDN lub do Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży (PFDiM). Zgłoszenie do PFDiM prosimy kierować na adres: s.piwowarczyk@pcyf.org.pl (scan) lub pocztą na adres: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, ul. Kredytowa 6/20, 00-062 Warszawa.
Załączamy formularz zgłoszeniowy (dla zgłoszeń via PFDiM)
Formularz zgłoszeniowy
Konferencja upowszechniająca, Warszawa, 3 czerwca 2014 r.
3 czerwca 2014 roku w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się konferencja „Trening kompetencji ekonomicznych, finansowych i obywatelskich – propozycja dla edukacji zawodowej”, stanowiąca element upowszechniania projektu TKEFIO.

W konferencji wzięło udział ponad 400 osób.

Wśród uczestników konferencji byli przedstawiciele następujących instytucji:

•    Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU),
•    Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN),
•    Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE),
•    Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU),
•    Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie,
•    dyrektorzy i nauczyciele szkół kształcenia zawodowego ,

Liczną grupę gości stanowili uczniowie i nauczyciele z następujących szkół biorących udział w fazie testowania:
•    Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim,
•    Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu, 
•    Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 CKP w Garwolinie,
•    Zespołu Szkół im. Gnoińskich w Siennicy,
•    Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie,
•    Zespołu Szkół nr 1 w Ciechanowie,
•    Zespołu Szkół nr 3 w Ciechanowie,
•    Zespołu Szkół nr 1 w Kozienicach,
•    Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle,
•    Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce .

Konferencję rozpoczął Sławomir Piwowarczyk, koordynator projektu TKEFiO, witając gości i przedstawiając główne punkty programu. Następnie Arkadiusz Brzeziński, kierownik Programów Edukacyjnych PFDiM, zaprezentował założenia i efekty projektu.
Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z efektami podroży po rynku pracy. Swoje doświadczenia i wnioski zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu oraz Zespołu Szkół nr 3 w Ciechanowie.
Po części, która prezentowała efekty projektu i produkt finalny rozpoczęła się część ekspercka. Dr Krzysztof Symela z Państwowego Instytutu Badawczego przedstawił wyniki badań i analiz dotyczących kompetencji kluczowych, ze szczególnym naciskiem na kompetencje społeczne jako fundament kompetencji zawodowych przyszłych pracowników.
Następnie dr Sabina Kołodziej z Katedry Psychologii Ekonomicznej Akademii Leona Koźmińskiego omówiła wyniki badań na temat wiedzy oraz aktywności ekonomicznej polskich nastolatków, z których można było się dowiedzieć, że np. dziewczęta częściej otrzymują kieszonkowe, chłopcy są lepiej wynagradzani za prace dorywcze, a głównym celem wydatków młodzieży są słodycze i napoje.

Ostatnie wystąpienie w pierwszej części konferencji przykuło uwagę uczniów ze względu na praktyczne informacje i porady. Panie, Agnieszka Kiełbasa i Agnieszka Mazurowska, zajmujące się rekrutacją pracowników firmie Animex Sp. z o.o., mówiły o swoich doświadczeniach po przeprowadzaniu tysięcy rozmów rekrutacyjnych i podpowiadały, na co zwrócić szczególnie uwagę, starając się o pracę.

Po przerwie Tomasz Waleczko z Instytutu Witelon w Krakowie poprowadził panel dyskusyjny z udziałem ekspertów występujących w pierwszej części konferencji oraz ewaluatora projektu - Jarosława Chojeckiego. Do dyskusji zostali zaproszeni też obecni na sali nauczyciele i uczniowie. Uczestnicy panelu podkreślali rolę aktywności pozalekcyjnej młodzieży w zwiększeniu szans na otrzymanie zatrudnienia oraz zastanawiali się nad możliwościami i kierunkami zmian w systemie kształcenia, które pozwoliłyby na lepsze przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.

Na zakończenie konferencji dyrektor PFDiM Maria Holzer oraz Radosław Pituch z MJWPU uroczyście wręczyli certyfikaty potwierdzające udział uczniów i nauczycieli w fazie testowej projektu.

Konferencja: "TKEFiO - propozycja dla edukacji zawodowej"
Warszawa, 3 czerwca 2014 r.
Serdecznie zapraszamy, nauczycieli, osoby reprezentujące szkoły i instytucje edukacyjne oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji: „Trening kompetencji ekonomicznych, finansowych i obywatelskich – propozycja dla edukacji zawodowej”. Konferencja odbędzie się 3 czerwca 2014 roku o godz. 11.00 w Warszawskim Domu Technika NOT przy ul. Tadeusza Czackiego 3/5 w Warszawie

Konferencja jest elementem działań prowadzonych na rzecz upowszechniania projektu. W efekcie wielomiesięcznej współpracy PFDiM ze szkołami kształcenia zawodowego, ośrodkami doskonalenia nauczycieli, trenerami i ekspertami, a przede wszystkim we współpracy z grupą dwudziestu nauczycieli i ponad czterystu uczniów mazowieckich szkół, została wypracowana gotowa propozycja - moduł edukacyjny dotyczący kompetencji ekonomicznych, finansowych i obywatelskich dla uczniów szkół kształcenia zawodowego.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną efekty projektu oraz omówione możliwości korzystania z wypracowanego modułu.
Będzie to także okazja do przeprowadzenia, w gronie osób współodpowiedzialnych za przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy, ważnej debaty odbywającej się w kontekście kluczowych zmian w szkolnictwie zawodowym w Polsce.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o potwierdzenie swojej obecności
telefonicznie: 22 826 10 16 lub mailowo: s.piwowarczyk@pcyf.org.pl

do pobrania: PROGRAM KOFFERENCJI


Produkt finalny pomyślnie zwalidowany
24 kwietnia 2014 r. podczas posiedzenia Regionalnej Sieci Tematycznej produkt finalny projektu zostal pomyślnie zwalidowany. Oznacza to, że możemy przystąpić do jego upowszechniania i wlączania do głównego nurtu polityki. Dzięki temu, już wkrótce, poprawione, w oparciu o wyniki fazy testowej i ewaluacji, scenariusze i poradniki będą dostępne dla zainteresowanych nauczycieli i dyrektorów, a przez to uczniom szkół kształcenia zawodowego.


Fora internetowe dla uczestników projektu

Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli biorących udział w fazie testowania projektu do dzielenia się swoimi uwagami na formach internetowych:
- dla uczniów: www.uczestnik-tkefio.e-fora.pl
- dla nauczycieli: www.tkefio.e-fora.pl
Informacja o sposobie logowania została przesłana do wszystkich nauczycieli.Faza testowania projektu
W fazie testowania, która realizowana jest w II semestrze roku szkolnego 2012/2013 r., uczestniczy 21 grup uczniowskich, prowadzonych przez 21 nauczycieli z następujących szkół:
• Zespół Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 CKP w Garwolinie
• Zespół Szkół im. Gnoińskich w Siennicy
• Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie
• Zespół Szkół nr 1 w Ciechanowie
• Zespół Szkół nr 3 w Ciechanowie
• Zespół Szkół nr 1 w Kozienicach
• Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle
• Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce
• Zespół Szkół Technicznych w Radomiu.

W dniach 15 – 17 lutego 2013 roku nauczyciele brali udział w szkoleniu
przygotowującym do realizacji zajęć. Podczas szkolenia, które odbywało się w
Warszawie, nauczyciele przygotowywani zostali do pracy metodami aktywizującymi w
oparciu o zaproponowane scenariusze zajęć. Poznali też zasady dotyczące procesu
grupowego i ról grupowych oraz zarządzania podróżą po lokalnym rynku pracy. Podczas
szkoleń nauczyciele otrzymali materiały, które zostały przygotowane w poprzednim
etapie realizacji projektu:
• zestaw 10 scenariuszy zajęć lekcyjnych „Trening Kompetencji Ekonomicznych,
Finansowych i Obywatelskich w powiązaniu z lokalnym rynkiem pracy”,
• poradnik „Prowadzenie grupy” oraz „Animacja podróży po lokalnym rynku pracy”
(wraz ze scenariuszem podroży po lokalnym rynku pracy),
• formularz sprawozdania z realizacji podróży po lokalnym rynku pracy,
• formularz sprawozdania nauczyciela z udziału w realizacji projektu.
Nauczyciele poproszeni też zostali o przesłanie liczby uczniów, z którymi będą
pracować. W oparciu o otrzymane informacje wydrukowana została i dostarczona do
szkół, stosowna ilość materiałów dla uczniów.
Nauczycielom i uczniom biorącym udział w fazie testowania zapewnione zostało
wsparcie merytoryczno – organizacyjne. Prowadzony jest monitoring trudności w
realizacji projektu.


Raport z badań
Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badań zrealizowanych w ramach pierwszego etapy realizacji projektu. Raport można pobrać klikając TUTAJRealizacja badań w ramach Diagnozy i analizy problemu

W ramach pierwszego etapu realizacji projektu, prowadzone są badania wśród pracodawców, nauczycieli i uczniów. Zebrany już został materiał badawczy i opracowywany jest raport końcowy.
Raport zostanie opublikowany na niniejszej stronie internetowej w pierwszej połowie października 2012 r.