projekt edukacji NGO

 

Koordynator projektu
Artur Łęga
tel. kom. 609 458 344
adres e-mail: a.lega@pcyf.org.pl

Asystent projektu
Katarzyna Dąbrowska
adres e-mail: k.dabrowska@pcyf.org.pl

biuro Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży tel. 22 826 10 16