PwP Nowe Kompetencje


Zaproszenie na konferencję - 18 czerwca 2015 r., Warszawa, Pałac Lubomirskich

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. K. Lisieckiego „Dziadka”
oraz Fundacja ESPLAI z Hiszpanii

serdecznie zapraszają

do udziału w konferencji podsumowującej realizację projektu „PwP Nowe Kompetencje”.

Konferencja zatytułowana „Nowe Kompetencje” dla rozwoju osobistego i zawodowego młodych dorosłych w trudnej sytuacji życiowej” odbędzie się 18 czerwca 2015 r. w Warszawie, w Pałacu Lubomirskich przy Placu Żelaznej Bramy 10. Rozpoczęcie o godz. 11.00.

Projekt miał na celu podniesienie jakości oferty wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-24 lat w Warszawie i Ostrołęce. W tym celu zaadaptowane zostały rozwiązania Fundacji ESPLAI z Hiszpanii. Wypracowane zostały dwa modele animacji lokalnej przeznaczone do pracy z młodymi osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej.
Podczas konferencji chcemy podzielić się zdobytym doświadczeniem, przedstawić wspomniane modele i zachęcić do korzystania z nich w pracy z młodzieżą.

Będziemy wdzięczni za potwierdzenie udziału do dnia 10 czerwca 2015 r. (tel. 22 826 10 16 lub e-mail: s.piwowarczyk@pcyf.org.pl)

program konferencji


Zaproszenie do udziału w seminarium szkoleniowym (25 kwietnia 2015 r.; Warszawa)

Serdecznie zapraszamy osoby pracujące z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym do udziału w  szkoleniu mającym na celu upowszechnienie i wdrożenie modeli animacji lokalnej wypracowanych podczas projektu „PwP Nowe Kompetencje”.
Szkolenie odbędzie się 25 kwietnia 2015 r. w godzinach 10.00 – 16.00
Miejsce: Centrum Konferencyjne Kopernika, ul. Kopernika 30, Warszawa (proszę nie mylić z Centrum Nauki Kopernik).

Szkolenie finansowane jest ze środków przeznaczonych na projekt, co oznacza, że dla jego uczestników udział jest bezpłatny.

Przedmiot szkolenia
Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się i przepracować scenariusze zajęć dotyczących modeli animacji lokalnej. Modele powstały w oparciu o doświadczenia katalońskiej Fundacji ESPLAI. Dotyczą one przygotowania młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do wejścia na rynek pracy poprzez rozwój kompetencji zawodowych i społecznych oraz animację lokalną.
W zależności od grupy wiekowej, do której są adresowane, powstały dwa modele: pierwszy model animacji lokalnej – dla osób w wieku 15 – 19 lat oraz drugi - dla grupy wiekowej 20 – 25 lat.
Dajemy Państwu możliwość skorzystania z obydwu modeli.
Mają one za zadnie pomóc młodym ludziom w odpowiedzialnym wejściu w dorosłość, z którą wiąże się także m.in. ze znalezieniem i utrzymaniem pracy.
Na model 1 składa się: trening umiejętności społecznych, warsztaty z planowania działań w społeczności lokalnej, warsztaty z wykorzystania multimediów w działaniach, działania w postaci samodzielnych inicjatyw lokalnych młodzieży na rzecz innych.
Natomiast model 2 to: trening umiejętności społecznych, trening umiejętności finansowych, przygotowanie do job-shadowing (w tym diagnoza zawodowa) i job-shadowing.
Podczas szkolenia ww. modele zostaną zaprezentowane przez autorów scenariuszy, którzy na co dzień prowadzą zajęcia i działania przedstawione w ww. modelach. Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy tzn., że jego uczestnicy będę mieli okazję „przećwiczyć” proponowane metody.

formularz zgłoszeniowy w zakładce: "do pobrania"Modele animacji lokalnej

W oparciu o doświadczenia z fazy testowej i płynące z niej rekomendacje, opracowane zostały finalne wersje modeli animacji lokalnej. Modele w wersji pdf dostępne są w zakładce "do pobrania", natomiast przygotowanie do ich realizacji i przekazanie wersji drukowanych będzie miało miejsce podczas seminariów upowszechniających (zaproszenie będą się ukazywać na bieżąco) oraz konferencji w dniu 18 czerwca 2015 r.

Rekrutacja uczestników fazy wdrożeniowej

Do 15 listopada 2014 r. trwa rekrutacja dla uczestników projektu (zasady i formularz zgłoszeniowy znajdują się w zakładce: „do pobrania”).

Miejscem rekrutacji są biura Partnerów krajowych projektu znajdujące się w siedzibach Partnerów:
-  „Kultownia” – filia Ostrołęckiego Centrum Kultury, ul. I Armii Wojska Polskiego 40; tel. 29 643 87 34
- „Przywrócić Dzieciństwo” Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”; www.dziadeklisiecki.pl, e-mail: dziadeklisiecki@poczta.onet.pl,
- Biuro Towarzystwa, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, tel. /fax 22 635 08 32;
- Ognisko „Dudziarska”, ul. Dudziarska 40/18, 04-319 Warszawa, tel. 22 879 83 20;
- Klub Młodzieżowy „Latarka”, ul. Gajcego 11, 01-944 Warszawa, tel. 835 68 09


Wizyta personelu PWD/CAL w Hiszpanii
W dniach 10-12.05.2014 r. odbyła się wizyta studyjna u partnera zagranicznego. Wzięło w niej udział 14 osób, w tym 11 osób z personelu, koordynator ze strony Towarzystwa Przyjacioł Dzieci Ulicy, trener ds. szkoleń przygotowawczych oraz superwizor. W ramach wizyty zapoznano się z metodologią pracy partnera, przeprowadzono spotkania ze pracownikami oraz wzięto udział w dorocznym święcie ESPLAI, w ramach której Fundacion Esplai dokonuje przeglądu swojej całorocznej działalności na terenie Katalonii.

Przebieg fazy testowej projektu
Do fazy testowej zrekrutowanych zostało 62 uczestników, w tym 27 kobiet i 35 mężczyzn. Liczba ta była wyższa niż zakładano, ze względu na to, że uczestnikami projektu są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (stąd większe ryzyko rezygnacji niektórych osób w trakcie fazy testowej).
W dniach 8-9 lutego 2014 przeprowadzone zostały dwudniowe szkolenia - trening umiejętności społecznych dla uczestników modelu 1. Szkolenia odbyły się w ośrodku Zetom w Jachrance. Szkolenia realizowane były łącznie dla uczestników z Ostrołęki i Warszawy. Wzięło w nich udział 49 uczestników i uczestniczek. Z każdą z grup pracowała para trenerów z personelu PWD/CAL.
Podczas fazy testowej prowadzone były inne zajęcia zgodnie ze scenariuszami dla modeli 1 i 2. Zajęcia realizował personel PWD/CAL.
Dla uczestników modelu 1 przeprowadzony został kurs multimedialny – w dwóch grupach w Warszawie i w jednej w Ostrołęce.
Uczestnicy modelu 1 uczestniczyli w zajęciach dotyczących planowania inicjatyw społecznych, a następnie zrealizowali swoje inicjatywy. Wśród nich m.in.:
Bielański Amatorski Turniej Piłki Nożnej Drużyn Podwórkowych
(„integracja bielańskich drużyn, ukazanie ducha fair play, ukazanie ciekawego sposobu spędzania czasu wolnego, ponadto poszczególne grupy młodzieży często się nie znają lub są ze sobą w konflikcie, chcemy poprzez sport dać szanse na ich wzajemne poznanie, wzajemne docenienie swoich talentów sportowych”);
Zapraszamy do wspólnego wypoczynku
(„stworzenie miejsca przyjaznego mieszkańcom, integracja rodzin, skwer będzie miejscem, gdzie pracownicy Ogniska Dudziarska będą mogli rozmawiać z mieszkańcami o kolejnych inicjatywach; mieszkańcy często wstydzą się wyglądu swoich mieszkań i niechętnie wpuszczają pracowników Ogniska; jednocześnie dwie grupy wspólnie przygotują film, który zaznajomi władze dzielnic, szkół, biur kultury, że istnieje duży deficyt we wsparciu rozmaitych inicjatyw młodzieży, że brak środków finansowych skutecznie zamyka możliwość samodzielnego działania młodzieży na rzecz społeczności lokalnych”);
Grochów. Lubię to!
(„wśród mieszkańców Grochowa istnieje wiele miejsc, do których boją się chodzić, wydają im się nieatrakcyjnie rekreacyjnie, nieprzyjazne, w ramach inicjatywy chcemy poznać te miejsca i pokazać mieszkańcom poprzez stworzenie kolorowego albumu z krótkim opisem zapomnianych miejsc Grochowa”)
Czytać każdy może- Od książki do audiobook'a
(„celem naszej inicjatywy jest: rozbudowanie słownictwa grupy realizującej projekt, poprzez nagranie płyty z książką "Sława: Janusza Korczaka, podniesienie poziomu techniki czytania poprzez głośne czytanie książki wśród przedszkolaków i placówek oświatowych na terenie m.st. Warszawy, rozwijanie wyobraźni najmłodszych mieszkańców Warszawy, zachęcenie dzieci i dorosłych do czytania książek, ukazanie nowej techniki obcowania ze słowem pisanym i dziedzictwem literackim w Polsce, zapoznanie przedszkolaków z postacią Janusza Korczaka”).

Zrealizowane zostały inicjatywy lokalne zaplanowane dla obydwu modeli. W Warszawie w ramach modelu 1 zrealizowano 5 inicjatyw, w modelu 2 jedną. W Ostrołęce w modelu 1 zrealizowano 4 inicjatywy.

Zgodnie z założeniami w ramach modelu 2 odbywały sie staże zawodowe  w wymiarze 90 godzin. W Warszawie odbyły się: w Warszawskim Centrum Atletyki, Telewizji Polsat i Anix Event. State; natomiast w Ostrołęce odbywały się: w Ostrołęckim Centrum Kultury oraz Parku Wodnym. Spośród 8 osób, które przystąpiły do stażów ukończyła o je siedem osób.

Faza testowa oceniona została pozytywnie przez jej uczestników i realizatorów. Osiągnięte zostały zakładane cele dotyczące uczestników projektu i zrealizowanych działań. Podkreślono znaczenie doświadczeń fazy testowej dla stworzenia finalnej wersji modeli. Zwrócono uwagę, że część scenariuszy tworzących modele animacji lokalnej wymaga jedynie niewielkiej zmiany (np. trening umiejętności społecznych), inne natomiast (np. diagnoza potrzeb społeczności lokalnej) wymagają przepracowania, by bardziej korespondowały z możliwościami i zainteresowaniami odbiorców.

Rekrutacja uczestników projektu

Do 30 listopada 2013 r. trwa rekrutacja  uczestników projektu (zasady i formularz zgłoszeniowy znajdują się w zakładce: „do pobrania”).

Miejscem rekrutacji są biura Partnerów krajowych projektu znajdujące się w siedzibach Partnerów:

  • Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka z o.o. w Ostrołęce, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00, kontakt: tel. 29 760 51 33, fax 29 760 92 97, e-mail: arrost@wp.pl;
  • „Przywrócić Dzieciństwo” Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-18.00, kontakt: Tel./fax. 22 635 08 32, e-mail: info@dziadeklisiecki.org