Realizacja projektu została zakończona w maju 2010 roku.

Program prowadzony był przy wsparciu finansowym Fundacji BRE Bank

Raport Ewaluacyjny z programu