bank młodzieżowego wolontariatu

Realizacja programu została zakończona w listopadzie 2010 roku.


Do pobrania
- raport ewaluacyjny

Program Bank Młodzieżowego Wolontariatu jest realizowany dzięki finansowaniu Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym