świetlica - moje miejsce
Podstawowe informacje o programie

„Świetlica – Moje miejsce” to program partnerski Fundacji PZU i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży adresowany do dzieci w wieku 8-13 lat. Głównym celem programu jest zapewnienie dzieciom ze szkół podstawowych miejsc, w których między zajęciami szkolnymi, a pobytem w domu mogłyby uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych i rozwijać się intelektualnie. Ważnym celem programu jest także przygotowanie dorosłych uczestników programu (opiekunów, wolontariuszy, rodziców) do organizowania zajęć edukacyjnych w świetlicy i tworzenia przyjaznej przestrzeni dla dzieci.

Główne komponenty programu:
• Aranżacja wnętrza świetlicy.
W celu zapewnienia dzieciom najbardziej optymalnych warunków i wygód w pomieszczeniu, w którym przebywają oraz efektywnego wykorzystania dostępnej przestrzeni, każda świetlica uczestnicząca w programie zostaje, przy współpracy z projektantem wnętrz, przystosowana do prowadzonych zajęć i potrzeb dzieci.
•Nauki ścisłe w świetlicy.
Celem tej aktywności jest rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań naukami przyrodniczymi. Autorzy scenariuszy zajęć zebranych w podręczniku „Klub Młodego Odkrywcy” podjęli próbę wypracowania nowych, skutecznych metod nauczania przedmiotów ścisłych oraz zainteresowania uczniów studiowaniem tych dyscyplin naukowych.
• Gry edukacyjne.
Gry możliwie szeroko odpowiadają na potrzeby dzieci, rozwijają manualne i praktyczno-techniczne umiejętności oraz zachęcają do zainteresowania się naukami ścisłymi.
• Zaangażowanie rodziców.
Współpraca z rodzicami jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na działalność świetlicy. Ich udział w prowadzeniu zajęć, wzajemny kontakt z innymi rodzicami, daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa i przyjaznej atmosfery.
Od roku 2005 w programie uczestniczyło 105 świetlic z województwa podlaskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego , warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i lubelskiego. Obecna edycja programu realizowana w latach 2014-2016 jest adresowana tylko do tych świetlic, które już brały udział w programie.

Kontakt:
Arkadiusz Brzeziński
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
Tel. 22 826 10 16
e-mail: a.brzezinski@pcyf.org.pl