„W dorosłe życie bez długów” – 4 edycja programu edukacji konsumentów finansowych


W grudniu 2012 roku Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży rozpoczęła realizację 4 edycji programu edukacji konsumentów finansowych „W dorosłe życie bez długów”. Program jest realizowany od października 2009 roku dzięki wsparciu finansowemu od Narodowego Banku Polskiego www.nbp.pl.Głównym celem programu jest przygotowanie młodych ludzi w wieku 16-19 lat, uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników w Gdańsku, w Łodzi i w Warszawie do poruszania się w rzeczywistości gospodarczej, planowania finansowego oraz reagowania w korzystny sposób na informacje docierające do nich jako do konsumentów finansowych, poprzez rozwinięcie i wdrożenie nowoczesnego programu edukacyjnego w okresie od grudnia 2012 roku do września 2013 roku.

Podstawową ideą programu jest próba włączenia zajęć dotyczących edukacji finansowej do programu nauczania realizowanego w szkołach ponadgimnazjalnych. Całe zadanie będzie realizowane przez 39 nauczycieli, którzy w swoich szkołach przeprowadzą cykl 6 lekcji dotyczących poszczególnych zagadnień związanych z poruszaniem się młodych ludzi w świecie finansów jak np.: planowanie własnego budżetu, prawa konsumenta, psychologia reklamy, analiza ofert finansowych, analiza skutków własnych decyzji.

Głównym odbiorcą programu będzie 1 560 uczniów techników oraz szkół zawodowych w wieku 16-19 lat. Wielu z nich bezpośrednio po ukończeniu szkoły średniej wkracza na rynek pracy i zaczyna zarabiać pierwsze pieniądze lub też rozpoczyna studia, co wiąże się często z kredytami i dodatkowymi wydatkami. Z tych właśnie powodów młodzi ludzie powinni zostać wyposażeni w umiejętności pozwalające im sprawnie gospodarować finansami. Dzięki udziałowi w projekcie "W dorosłe życie bez długów" uczniowie będą potrafili przejść przez trudny okres rozpoczynania pracy zawodowej bez nadmiernych i niepotrzebnych zobowiązań finansowych.

Przygotowany przez ekspertów i edukatorów rynku finansowego projekt, umożliwia przekazanie młodzieży wiedzy o:
•    możliwościach planowania finansowego trudnego okresu osiągania samodzielności i wchodzenia w dorosłość;
•    racjonalnym dysponowaniu dostępnymi środkami finansowymi poprzez właściwą ocenę informacji konsumenckiej i przekazów reklamowych;
•    sposobach krytycznej analizy informacji kredytowych, ratalnych, ubezpieczeniowych i podobnych w kontekście analizy własnych możliwości finansowych młodego człowieka;
•    typowych zachowaniach konsumenckich dzieci i młodzieży, wynikających z nich zagrożeniach dla nich samych i dla rodziców;
•    psychologicznych uwarunkowaniach odbioru reklam;
•    prawach konsumenckich związanych z finansami.

Przeprowadzenie cyklu zajęć:
Cykl prowadzonych zajęć został podzielony na 6 modułów:
•    Współczesna gospodarka a wykluczenie finansowe. Jak być obecnym?
Moduł omawia jaka wiedza, umiejętności oraz narzędzia finansowe są potrzebne, by uczestniczyć w gospodarce rynkowej i nie zostać wykluczonym finansowo.
•    Kredyty, raty i ubezpieczenia - jak nie popaść w długi?
Moduł koncentruje się na kwestii „zaciągania” kredytów i innych zobowiązań finansowych oraz ich możliwych konsekwencjach. Wyjaśnia również podstawowe pojęcia takiej jak „kredyt”, „zakup na raty”, ubezpieczenie” itp.
•    Znikające pieniądze. Motywacje i emocje w marketingu.
Omówienie sposobu, w jaki techniki marketingowe kreują emocje oraz jak wytwarzają motywacje do zakupu u potencjalnych klientów.
•    Reklama a rzetelna informacja.
Moduł przedstawia różnice między treściami przekazywanymi w marketingu, a rzeczywistą informacją o usługach finansowych.
•    Planowanie finansowe, własny budżet.
Moduł prezentuje sposoby gospodarowania finansami oraz tworzenia własnego budżetu, jego zadaniem jest również wspieranie postaw przedsiębiorczych wśród młodych ludzi i promowanie obrotu bezgotówkowego.
•    Prawa konsumenta związane z usługami finansowymi
Moduł został przygotowany wokół praw konsumenta związanych z usługami finansowymi. Zawiera informacje dotyczące uprawnień klienta korzystającego z szeroko rozumianych usług bankowych oraz usług ubezpieczeniowych, jak również informacje o procedurach ochrony praw konsumentów i instytucjach pomagających konsumentom. Do scenariusza dołączona jest również lista instytucji, do których można się zgłosić w celu uzyskania pomocy, np. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Ochrony Konsumenta, Komisja Nadzoru Finansowego, Departament Ochrony Klienta przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Informacje dotyczące rekrutacji nauczycieli do udziału w programie znajduja sie tutaj oraz na www.edukacjakonsumencka.pl

Kontakt:
Arkadiusz Brzeziński
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
Tel. 22 826 10 16
e-mail: a.brzezinski@pcyf.org.pl