projekt edukacji NGO

 

Warszawa, 30 listopada-2 grudnia 2012 r.

    

Kraków, 30 listopada - 2 grudnia 2012 r.

    

Poznań, 7-9 grudnia 2012 r.

    

Warszawa, 11-13 stycznia 2013 r.

    

Poznań, 11-13 stycznia 2013 r.

    

Kraków, 18-20 stycznia 2013 r.