myśleć, pracować, współpracować; kompetencje społeczne na rynku pracy
Arkadiusz Brzeziński – koordynator merytoryczny

e-mail: a.brzezinski@pcyf.org.pl


Sławomir Piwowarczyk - koordynator lokalny

e-mail: s.piwowarczyk@pcyf.org.pl


Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

ul. Kredytowa 6 lok. 20

00-062 Warszawa

tel. 022 826 10 16