myśleć, pracować, współpracować; kompetencje społeczne na rynku pracy


Zdjęcia ze szkolenia dotyczącego inicjatyw uczniowskich - Warszawa 3 kwietnia 2011