YEPP (Youth Empowerment Partnership Programme) Bielany
Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach priorytetu „Wzmocnienie dialogu społecznego”, będzie on realizowany od kwietnia 2011 do kwietnia 2013 roku.

Celem projektu jest rozwój dialogu obywatelskiego w sferze edukacji na terenie dzielnicy Bielany poprzez współpracę organizacji pozarządowych oraz samorządu lokalnego. W ramach projektu planujemy przeprowadzić następujące działania :

    * badania dotyczące sposobów spędzania czasu wolnego przez młodych ludzi w wieku 13-18 lat na terenie dzielnicy Warszawa-Bielany.
    * wsparcie 10 działających na terenie dzielnicy organizacje pozarządowych poprzez szkolenia dla pracowników oraz wolontariuszy (szkolenia z zakresu rzecznictwa, fundraising, praca z wolontariuszami, komunikacja i promocji oraz zarządzanie projektem ).
    * wsparcie organizacje pozarządowe w zakresie promocji ich działań poprzez dofinansowanie udziału w imprezach organizowanych przez Dzielnicę Bielany (np. pikniki, koncerty).
    * usprawnienie komunikacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi poprzez spotkania, biuletyny elektroniczne oraz udział w posiedzeniach Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego.

Dzięki udziałowi w projekcie Państwa organizacja może mieć okazję do :

    * nawiązania kontaktów z innymi organizacjami działającymi w sferze edukacji na terenie dzielnicy Bielany;
    * przeszkolenia pracowników oraz wolontariuszy (łącznie w szkoleniach może wziąć udział 80 osób);
    * promocji działań organizacji na terenie dzielnicy Bielany;
    * uzyskania rzetelnej diagnozy potrzeb edukacyjnych i kulturalnych młodzieży w ramach czasu wolnego.

Więcej informacji o projekcie mogą państwo uzyskać w czasie spotkania informacyjnego,  które odbędzie się w dniu 12 maja (czwartek) o godzinie 17:30 w Sali nr. 30 w Urzędzie Dzielnicy Warszawa- Bielany .