YEPP (Youth Empowerment Partnership Programme) Bielany
Projekt będzie realizowany w następujących etapach :

1. Przeprowadzenie badań

Celami badania są :

- zebranie informacji mających na celu pomóc organizacjom pozarządowym oraz władzom samorządowym dopasować ofertę edukacyjną i kulturalną do potrzeb młodzieży.

- rozpoznanie metod i form współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a szkołami.

Metodologia badania :

- metody jakościowe : indywidualne wywiady pogłębione (IDI) oraz zogniskowane wywiady grupowe (FGI)z przedstawicielami młodzieży, pracownikami organizacji pozarządowych oraz nauczycielami – łącznie 8 wywiadów.

- metody ilościowe : Ankieta audytoryjna – ok. 300 młodych ludzi, Wywiady kwestionariuszowe PAPI z nauczycielami, pracownikami organizacji pozarządowych oraz reprezentantami młodzieży

Harmonogram:

- opracowanie metodologii badania – do 2011-06-30

- przeprowadzenie badania – 2011-09-30

- opracowanie raportu z badania – do 2011-10-30

- udział w spotkaniu podsumowującym wyniki badań – listopad 2011

 

2. Szkolenia

W ramach projektu pracownicy oraz wolontariusze organizacji pozarządowych działających na terenie dzielnicy Bielany będą mogli wziąć udział w następujących szkoleniach :

  • Zarządzanie projektami PRINCE 2
  • Obsługa komputera ECDL
  • Komunikacja i promocja działań ngo
  • Planowanie pracy z wolontariuszami
  • Fundraising (zbieranie środków na działalność)
  • Rzecznictwo na rzecz młodzieży

 Łącznie ze szkoleń będzie mogło skorzystać 80 osób. Szkolenia rozpoczną się we wrześniu 2011 roku i potrwają do marca 2013 roku.

3. Rozwój współpracy organizacji pozarządowych

Jednym z celów projektu jest wzmocnienie współpracy oraz polepszenie przepływu informacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi a lokalnym samorządem. Wśród zaplanowanych działań znalazły się :

- opracowywanie planów działania sieci na lata 2012 oraz 2013

-  publikaacja co miesiąc newsletterów o działalności organizacji pozarządowych

- cykliczne spotkania z Młodzieżową Radą Bielan oraz organizacjami pozarządowymi

- udział w spotkaniach Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego