YEPP (Youth Empowerment Partnership Programme) Bielany
Więcej informacji o projekcie można uzyskać w biurze projektu:

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
ul. Kredytowa 6/20
00-062 Warszawa
tel : 826 10 16
e-mail : m.szczesniak@pcyf.org.pl