trening kompetencji ekonomicznych, finansowych i obywatelskichProjekt jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz angielskiego City of Sunderland College.

Liderem projektu jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.

Partnerem ponadnarodowym jest City of Sunderland College.
College zapewnia dopływ know-how dotyczącego modułu kompetencji społecznych oraz wsparcie w promocji produktu. City of Sunderland College jest wielozadaniowym centrum działającym w Anglii na terenie miasta Sunderland i w jego okolicach. Dysponuje bardzo dobrą infrastrukturą przeznaczoną dla młodych ludzi uczących się zawodów. Współpracuje z wieloma organizacjami oraz pracodawcami w regionie, oferując wiele ciekawych kursów i projektów dla młodych ludzi przygotowujących ich do wejścia na rynek pracy. Głównym zadaniem City of Sunderland College jest rozwinięcie innowacyjnego i elastycznego programu przygotowania młodych ludzi do udziału w rynku pracy poprzez nabywanie niezbędnych umiejętności społecznych potrzebnych w konkretnych zawodach takich jak np. pracownik budowlany, fryzjer, kucharz lub kelner. Działania te realizowane są we współpracy z lokalnymi pracodawcami.
www.citysun.ac.uk