świetlica - moje miejsceW ramach programu „Świetlica – moje miejsce” zrealizowanych zostało już 8 siedem edycji. Wzięło w nich udział 105 świetlic, z których każda uczestniczyła w programie przynajmniej przez dwa lata.

 

Edycja Programu

 

 

Okres realizacji

 

województwo

 

Ilość świetlic

 

I edycja

 

 

maj 2005 – marzec 2006

 

podlaskie

 

13

 

II edycja

 

 

kwiecień 2006 – marzec 2007

 

łódzkie

 

10

 

III edycja

 

 

lipiec 2008 – kwiecień 2009

 

świętokrzyskie

 

11

 

IV edycja

 

 

styczeń 2010 – luty 2011

 

warmińsko-mazurskie

 

17

 

V edycja

 

 

marzec 2011 – kwiecień 2012

 

mazowieckie

 

18

 

VI edycja

 

 

maj 2012 – czerwiec 2013

 

mazowieckie, lubelskie

 

18

 

VII edycja

 

 

sierpień 2013 – wrzesień 2014

 

lubelskie, podkarpackie

 

18VIII edycjagrudzień 2014 - marzec 2016
lubelskie, podkarpackie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie
20

W latach 2005-2016 w Programie uczestniczyło 7500 dzieci oraz prawie 9000 innych odbiorców (rodziców, wolontariuszy, pracowników świetlic, nauczycieli i innych przedstawicieli środowiska lokalnego).

Głównym celem programu „Świetlica – Moje Miejsce” jest zapewnienie dzieciom ze szkół podstawowych (8-13 lat) miejsc, w których między zajęciami szkolnymi a pobytem w domu, mogłyby uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych i rozwijać się intelektualnie.

Szczegółowe cele programu zakładają:
•    stworzenie dla dzieci w wieku 8 – 13 lat takiej świetlicy, na którą składa się odpowiadająca ich wiekowi, estetyczna i przyjazna aranżacja przestrzeni, nowe wyposażenie, ciekawe i rozwijające zajęcia, świadoma obecność rodziców i pracowników świetlicy;
•    zapewnienie warunków dla harmonijnego rozwoju dziecka, zaspokojenia jego potrzeb i aspiracji, rozwoju wszystkich zmysłów, które warunkują pełną percepcję otaczającej rzeczywistości oraz wzbogacenie umiejętności umysłowych;
•    przygotowanie rodziców i pracowników świetlic do aktywnego i świadomego uczestnictwa w zajęciach badawczych, technicznych, intelektualnych itp. z dziećmi w prowadzonych świetlicach.

Świetlice wprowadziły elementy edukacji nieformalnej do swojej oferty, większą wagę przywiązują do tego, aby pobyt dzieci w świetlicy miał charakter edukacyjny.

Ważnym celem programu było przygotowanie dorosłych uczestników programu (opiekunów, wolontariuszy, rodziców) do organizowania zajęć edukacyjnych w świetlicy i tworzenia przyjaznej przestrzeni dla dzieci. Pracownicy świetlic zostali przygotowani do prowadzenia zajęć edukacyjnych, do angażowania rodziców i rozwijania współpracy ze środowiskiem lokalnym. Prowadzone były także konsultacje w miejscowościach, w których działają świetlice uczestniczące w programie.

Ważnym efektem realizacji programu jest przeprowadzenie warsztatów z nauk ścisłych w świetlicach. Warsztaty te były prowadzone dla dzieci i rodziców na terenie świetlicy. Po przeprowadzeniu warsztatów świetlice organizowały pokazy zajęć dla społeczności lokalnej.

W ramach programu „Świetlica- Moje Miejsce” wypracowano model świetlic edukacyjnych, które:
•    uzupełniają wiedzę i umiejętności zdobywane przez dzieci w szkole (poprzez umożliwienie dzieciom samodzielnego eksperymentowania i badania tego, co przyciąga ich uwagę),
•    ograniczają bariery społeczne utrudniające naukę (zwiększają umiejętności pracy w grupie poprzez wykorzystywanie tutoringu rówieśniczego),
•    stanowią ważny element integrujący środowisko lokalne (rodziców, wolontariuszy, nauczycieli, przedstawicieli organizacji pozarządowych) poprzez podejmowanie wspólnych działań wspierających zajęcia edukacyjne prowadzone w świetlicach.

Świetlice odgrywają również ogromną rolę w integrowaniu społeczności lokalnych. Aktywność rodziców wspierająca pracę świetlicy obejmowała włączenie się w działania promocyjne, pełnienie dyżurów w czasie zajęć, organizowanie składek na pomoce edukacyjne oraz uczestniczenie z dziećmi w zajęciach edukacyjnych.