świetlica - moje miejsce
Realizacja ostatniej edycji programu zakończyła się w marcu 2016 roku.
Uczestniczyło w niej 12 świetlic z województwa podkarpackiego i lubelskiego. Dotacja, którą otrzymały była przeznaczona głównie na rozwój zajęć z nauk ścisłych oraz współpracy z rodzicami i społecznością lokalną.

Lista świetlic:
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Bliźnieńskiej; Blizna
Ochotnicza Straż Pożarna; Nowosielec
Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych w Wyszatycach; Wyszatyce
Stowarzyszenie Progres; Lublin
Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej Integracja; Nisko
Centrum Wolontariatu w Kraśniku; Kraśnik
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno Wiatr; Wietrzno
Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II Wzrastanie w Lipniku, Oddział w Rzeszowie; Rzeszów
Stowarzyszenie ToMyRazem; Firlej
Stowarzyszenie Nasza Wieś; Rudno
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Drażniew; Drażniew
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sokule; Sokule

Ponadto 8 świetlic, które uczestniczyło w programie w latach 2005 – 2013, otrzymało dotację na przeprowadzenie projektu badawczego z dziećmi w świetlicy. W grudniu 2014 roku został ogłoszony konkurs dotyczący projektów badawczych z przedmiotów ścisłych dla dzieci w wieku 8-13 lat. Startować w nim mogły wszystkie świetlice uczestniczące w programie w latach 2005-2013, które przedstawiły projekt z dziedziny matematyki, fizyki z astronomią, chemii, biologii czy nauki o środowisku. Podczas oceny wniosków brana była pod uwagę samodzielność dzieci i ich dociekliwość w myśleniu oraz to, aby projekty dawały dzieciom szansę zetknięcia się z zasadami prawdziwej nauki.

Lista organizacji realizujących projekty badawcze:
Stowarzyszenie O Uśmiech ucznia przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Błoniu; Błonie
Stowarzyszenie Klub Integracji Społecznej; Maków Mazowiecki
Stowarzyszenie RAJ; Radomyśl
Stowarzyszenie "Taka Szkoła"; Lubnowy Małe
Fundacja Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinie Słyszę Mówię Czuję; Wołomin
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży; Ruciane-Nida
Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Puszcza Borecka; Jeziorowskie
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Kowala; Kowala