PwP Nowe Kompetencje



Lider projektu: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

ul. Kredytowa 6/20

00-062 Warszawa


 

Partner zagraniczny: Fundacion Accion Social, Education y Tiempo Libre, ESPLAI

C/Rlu Anola 42-54, 08820 El Prat de Liobregat, Barcelona

http://www.fundacionesplai.org

 

Fundacja ESPLAI posiada szerokie doświadczenie w realizacji nowatorskich projektów edukacyjnych w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i zawodowych dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Od ponad 5 lat prowadzi swoje działania w ok. 30 centrach społeczności lokalnych w Hiszpanii.


 

 

Partner krajowy: „Przywrócić Dzieciństwo” Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”

ul. Stara 4, 00-231 Warszawa

http://www.dziadeklisiecki.org


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” od 2001 r. prowadzi 5 Placówek Wsparcia Dziennego na terenie dzielnicy Bielany, Włochy i Praga Południe. Do placówek uczęszcza ok. 140 osób od 13 roku życia zagrożonych wykluczeniem społecznym. W latach 2006-2007 TPDU realizowało projekt POKL pt. ”Lepsze perspektywy-wsparcie zawodowe dla mieszkańców Osiedla Dudziarska”, który oferował m.in. szkolenie hotelarskie, komputerowe, wsparcie psychologa oraz doradcy zawodowego.