bank młodzieżowego wolontariatu
Program Bank Młodzieżowego Wolontariatu jest realizowany dzięki finansowaniu

Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach

Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.