bank młodzieżowego wolontariatu

pobierz


Do pobrania
- raport ewaluacyjny


Program jest elementem planu operacyjnego dla dzielnicy Bielany realizowanego w ramach programu Youth Empowerment Partnership Programme (YEPP).

Program Bank Młodzieżowego Wolontariatu jest realizowany dzięki finansowaniu

Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach

Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.