Polish-Russian Free2choose-Create


Realizacja projektu Free2choose-create w Polsce (2013/2014)

Seminarium w Woroneżu
Pierwszym etapem projektu były warsztaty w Rosji. Polska grupa licząca 10 osób (w tym koordynator, trener i grupa 8 studentów). Seminarium rozpoczęło się 19 września 2013 r. Woroneż to miasto znajdujące się ok. 500 km na południe od Moskwy. Na początku uczestnicy skupili się na poznawaniu siebie i swoich zainteresowań, idei Domu Anny Frank, będącej realizatorem projektu oraz formie Free2choose. Kolejne warsztaty dotyczyły już praw człowieka pokazanych z różnych perspektyw, w tym m.in. prawnej, historycznej i psychologicznej. Po części merytorycznej nastąpiło przygotowywanie clipów. Na ulicach Woroneża uczestnicy pytali mieszkańców o ich zdanie na temat sytuacji imigrantów w Rosji, uczestnictwa dzieci w różnego typu demonstracjach czy też o kwestię internetowego piractwa.

Seminarium w Warszawie
Kolejne spotkanie odbyło się 9-13 listopada 2013. w Warszawie. Na warsztatach w Polsce, w okolicznościach Święta Niepodległości młodzież wraz z koordynatorami stworzyli krótkie filmy na temat integracji ludzi niepełnosprawnych umysłowo w społeczeństwie, konfliktu dotyczącego obowiązku szkolnego w stosunku do dzieci romskich oraz kontrowersyjnej w Polsce kwestii posyłania 6-latków do szkół. Oprócz tego odbyły się spotkania z aktywistami z innych polskich fundacji skupiających się na prawach człowieka, w tym z Jackiem Purskim  z NeverAgain .  Kolejnym ciekawym wydarzeniem był pokaz filmu  Droga na drugą stronę  poprzedzony krótkim wykładem producenta tego dokumentu, Arkadiusza Wojnarowskiego. Seminaria w Warszawie zakończyła prezentacja wszystkich clipów z Polski i Rosji podczas spotkania w SCEK.

Clipy i materiały
W ramach projektu powstało łącznie 5 clipów i 2 manuale: polski i rosyjski. Manuale zawierają streszczenie genezy i celu programu Free2choose oraz Domu Anny Frank. Są także dobrym źródłem informacji na temat praw człowieka w skondensowanej formie, co okazało się przydatne dla nauczycieli. Poza tym znaleźć w nich można gotowe scenariusze lekcji wraz z ciekawymi wskazówkami dla prowadzących oraz ćwiczeniami, które pomagają uaktywnić młodzież podczas dyskusji.
Poniżej zamieszczone są pięciominutowe clipy wraz z pytaniami, które były głównym narzędziem i inspiracją przy prowadzeniu zajęć:
   
    Kto jest odpowiedzialny za integrację ludzi upośledzonych umysłowo w społeczeństwie?:
http://www.youtube.com/watch?v=u1sLNFJrgnc&feature=youtu.be
    Czy polskie prawo powinno wymagać od Romów posyłania ich dzieci do szkół?:
http://www.youtube.com/watch?v=i37Lk_XgXCw&feature=youtu.be
    Czy rząd może nakazać rodzicom posłanie ich dzieci do szkoły w wieku 6 lat?:
http://www.youtube.com/watch?v=RiSIIsZ-wso
    Czy powinno się pozwalać dzieciom uczestniczyć w demonstracjach zgodnie z ich wolą?
http://www.youtube.com/watch?v=RiSIIsZ-wso
    Czy powinno się zabronić mediom podawania narodowości osób, które popełniły przestępstwo?
http://www.youtube.com/watch?v=2ucdVhLsj-0

Szkolenia dla nauczycieli
    Kolejnym etapem było dwudniowe szkolenie zorganizowane dla 14 nauczycieli z warszawskich szkół kształcenia zawodowego. Odbyło się ono w dniach 11-12 kwietnia 2014 r. Pedagodzy zapoznali się z programem Free2choose oraz efektami wymiany młodzieżowej. Następnego dnia przeprowadzono warsztaty z zakresu technik twórczego opracowania tematu, metod dyskusji czy też komunikacji w grupie, które spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony słuchaczy.

Debaty
    Najważniejszym elementem projektu były debaty prowadzone w szkołach przez studentów. Uczestnicy odwiedzili kilka szkół ponagimnazjalnych w różnych miastach Polski oraz Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Podczas debat  w których przy pomocy wybranych przez siebie clipów prowokowali dyskusje na tematy zawarte w filmach. Był to jednak tylko krok do zachęcenia młodzieży do refleksji nad prawami człowieka w ich własnym środowisku. Podczas lekcji uczestnicy wykorzystywali metody poznane na warsztatach i wiedzę zawartą w manualach.
Poza tym dyskusje okazały się być praktycznym uzupełnieniem  lekcji z zakresu praw człowieka obecnych w programie nauczania. Łącznie odbyło się ok. 20 lekcji, z czego każda wniosła coś interesującego do projektu.

Konferencja
Zwieńczeniem polsko-rosyjskiego projektu Free2choose była międzynarodowa konferencja, która odbyła się 24 i 25 maja 2014 r. w Warszawie. Po kilku miesiącach pracy nad szkoleniem nauczycieli i przygotowywaniem debat, polscy i rosyjscy uczestnicy wraz z ekspertami spotkali się, aby podsumować dotychczasową współpracę i zastanowić się nad możliwościami jej kontynuacji. Podczas konferencji swoje wykłady zaprezentował m.in. Dmitry Dubrovsky z Uniwersytetu Stanowego w Petersburgu. Zwrócił uwagę na problematykę rzetelności nauczania praw człowieka w Rosji. Inny ekspert, Oleksandr (Sasha) Voitenko, reprezentujący Helsińską Fundację Praw Człowieka na Ukrainie podzielił się swoim doświadczeniem w zakresie wprowadzenia edukacji obywatelskiej do obowiązujących programów edukacyjnych. Edward Skubisz, prezes Fundacji Dom Pokoju z Wrocławia, zaprezentował „wędrującą wystawę” inspirowaną metoda pracy Domu Anny Frank. Levien Rouw, koordynator programu z Domu Anny Frank przedstawił historię muzeum w Amsterdamie oraz to, w jaki sposób budynek stał się nie tylko miejscem, ale także fundacją zrzeszającą ludzi zaangażowanych w promowanie praw człowieka. Uczestnicy konferencji wyrazili wolę kontynuacji współpracy w oparciu o poznane metody i tematy.