obywatele dla demokracji

Konsultacje dotyczące funduszy EOG w Polsce

Jeszcze tylko trzy dni można wziąć udział w konsultacjach Programu dla NGO z Funduszy EOG na lata 2014-2020. Wszyscy, do których adresowana jest pomoc z Programu dla NGO mogą powiedzieć, jakie obszary aktywności obywatelskiej w Polsce powinny otrzymać wsparcie.

Od Państwa opinii zależy kształt programu, dzięki któremu w ostatnich trzech latach ponad 500 organizacji prowadziło ciekawe działania dotyczące: partycypacji i kontroli obywatelskiej, promocji tolerancji, równości, przeciwdziałania dyskryminacji mniejszości i wykluczeniom społecznym, wsparcia dla i edukacji obywatelskiej dzieci i młodzieży. W poprzednich trzech latach budżet programu wynosił 37 milionów EUR. Nowy program to niemal 40 milionów EUR na działania i wsparcie instytucjonalne organizacji pozarządowych w Polsce! Warto się wypowiedzieć na co powinny zostać przeznaczone! Konsultacje w środowisku pozarządowym prowadzone są w ramach prac Strategicznej Mapy III sektora.

Opinie zbierane są do 1 lipca przez specjalną ankietę on-line
http://ankiety.stocznia.org.pl/index.php?r=survey/index&sid=561375%E2%8C%A9=pl

oraz w serwisie MamZdanie
https://mamzdanie.org.pl/apex/f?p=600:301:::NO:RP:P301_ID:181&cs=1pZQwqSL7GfB-zJ4kTic8B5dly_k

5 lipca w Warszawie odbędzie się warsztat podsumowujący konsultacje regionalne i ankietowe. Wyniki konsultacji zostaną opracowane przez ekspertów Mapy III Sektora, przetłumaczone i przekazane do Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli więcej
http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1921843.html

Wypowiadajcie się i upowszechniajcie w przez swoje sieci i kontakty. Pokażcie swoje zainteresowanie. To mogą być ostatnie takie środki na takie działania.