moje działanie

pobierz

Informacje o warsztatach z profesjonalistami dla uczestników projektu
Ulotka informacyjna

Raport merytoryczny z realizacji projektu :
Raport merytoryczny

Wsparcie udzielone przez Islandie, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Finansowego a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.