life skills - trening umiejętności społecznych


 

Obecna edycja programu jest realizowana szkołach zawodowych i technikach w Gdańsku, Łodzi, Poznaniu i w Opalenicy. W programie bierze udział 58 nauczycieli i ponad 1400 uczniów. W najbliższym czasie rozpocznie się etap realizacji projektów uczniowskich przez uczestników programu.

 

Harmonogram działań w roku szkolnym 2009-2010:

Do 6 listopada 2009:                        

przyjmowanie zgłoszeń nauczycieli do udziału w programie

20-22 listopada 2009:                                  

szkolenia przygotowujące nauczycieli do realizacji programu

23-30 listopada 2009       

podpisanie umów z nauczycielami na realizację programu

1 grudnia 2009 – 30 kwietnia 2010  

przeprowadzenie 33 lekcji przez nauczycieli

15 lutego 2010 – 31 maja 2010:      

realizacja projektów przez uczniów

czerwiec 2010:                                 

zakończenie programu wręczenie certyfikatów uczniom i nauczycielom

 

Nauczyciele i szkoły z Poznania zainteresowani udziałem w programie w roku szkolnym 2010-2011 proszeni są o przesłanie zgłoszenia na formularzu (pobierz formularz).

 

Kolejne etapy zgłaszania szkoły do programu:

·         przesłanie zgłoszenia do Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży na formularzu;

·         zainteresowani nauczyciele otrzymają zaproszenie na 32-godzinne, bezpłatne szkolenie przygotowujące ich metodycznie i merytorycznie do prowadzenia zajęć.

·         w październiku 2010 roku w szkołach rozpoczną się zajęcia w ramach programu.

 

Kwestie organizacyjne:

Szkolenia dla nauczycieli są refundowane przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. PFDiM zapewnia nauczycielom, którzy po szkoleniu zadeklarują chęć uczestnictwa w programie, również materiały do prowadzenia zajęć: segregatory ze scenariuszami lekcji, zestawy trenerskie zawierające pakiet pomocy do prowadzenia zajęć oraz materiały audiowizualne. Materiały po roku prowadzenia zajęć przechodzą na własność nauczycieli. Ponadto za udział w programie nauczyciele otrzymają wynagrodzenie.

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do wzięcia udziału w programie

Life Skills - Trening Umiejętności Społecznych

 

Kontakt:

Arkadiusz Brzeziński

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Ul. Kredytowa 6 lok. 20

00-062 Warszawa

e-mail: a.brzezinski@pcyf.org.pl

tel. 022 826 10 16