konkurs na innowacje

zasady konkursuCelem konkursu, skierowanego do uczniów mazowieckich i lubelskich szkół kształcenia zawodowego, jest umożliwienie młodzieży realizacji własnych pomysłów w zakresie innowacyjnych rozwiązań powiązanych z szeroko pojętym rolnictwem oraz rozwojem obszarów wiejskich.
Pomysły na innowacje mogą dotyczyć zarówno kwalifikacji zawodowych zdobywanych w danej szkole jak również pozaszkolnych zainteresowań uczniów.

Uczniowie w grupach (minimum 4-osobowych) będą  mieli za zadanie opracować nowy projekt lub zmodyfikować istniejący (tzn. zaproponować innowacyjne zastosowanie istniejących rozwiązań).

Konkurs jest dwuetapowy.
I etap
Do 13 kwietnia 2016 roku można nadsyłać pisemne zgłoszenia zawierające opis innowacji (zgodnie z formularzem zgłoszenia - patrz zakładka "do pobrania").
Następnie jury, po ocenie pomysłów oraz sposobu ich opisu, ogłosi wyniki pierwszego etapu. Przyznanych zostanie od 8 do 10 wyróżnień (w każdym z województw), z przeznaczeniem na sfinansowanie przygotowania modelu, prototypu lub prezentacji zgłoszonego pomysłu, w kwocie do 1600 zł.

II etap
W drugim etapie oceniane będą już jedynie pomysły wyróżnione. Twórcom najlepszych projektów na innowację przyznane zostaną trzy lub cztery nagrody główne (w każdym z województw). Pula nagród to ok. 15 000 zł na każde z województw. 

Wręczenie nagród nastąpi podczas lokalnych uroczystości w miejscowościach, w których uczą się laureaci.

Przy ocenie innowacji brane będą pod uwagę następujące kryteria:
- racjonalność pomysłu (odpowiada na rzeczywiste zapotrzebowanie),
- możliwość upowszechnienia proponowanego pomysłu innowacyjnego,
- przystępność i atrakcyjność sposobu opisu i prezentacji projektu,
- możliwość zastosowania proponowanej innowacji w rolnictwie i rozwoju obszarów wiejskich.

Będący przedmiotem konkursu pomysł może dotyczyć wszelkich takich obszarów jak min. uprawa roślin, hodowla, mechanika, agroturystyka, melioracja, energia odnawialna, sadownictwo, budownictwo… ważnym kryterium jest powiązanie innowacji z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich!

Prawa autorskie zgłoszonych inicjatyw pozostają po stronie uczniów biorących udział w konkursie.

Aby wziąć udział w konkursie należy do 13 kwietnia 2016 r. przesłać zgłoszenie projektu według załączonego formularza (patrz zakładka "do pobrania").

Zgłoszenie należy przesłać w wersji elektronicznej (scan lub word) na adres: s.piwowarczyk@pcyf.org.pl lub pocztą na adres: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, ul. Kredytowa 6/20; 00-062 Warszawa. Będę oceniane jedynie te zgłoszenia, które do 30 października 2015 r. wpłyną do Fundacji. .