najbogatsi dla naukiFundacja Tygodnika Wprost

i Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

w ramach programu
„Najbogatsi dla nauki”
ogłosiła konkurs  na najciekawszy projekt badawczy  z przedmiotów ścisłych i przyrodniczych.

O nagrodę- dotację,  w kwocie do 26 000 zł  mogą ubiegać się szkoły podstawowe lub organizacje pozarządowe prowadzące działania edukacyjne z dziećmi w wieku 8-13 lat.

Głównym celem programu jest umożliwienie realizacji doświadczeń i projektów badawczych
w zakresie:
Matematyki
Fizyki z astronomia
Chemii
Nauki o środowisku i Biologii

Informacje o konkursie można było również znaleźć na łamach tygodnika Wprost

Aby wziąć udział w konkursie należało:
1.    Pobrać zasady konkursu

2.    Pobrać formularz WNIOSEK Opis Projektu
 
3.     Opisać planowany projekt badawczy zgodnie z formularzem WNIOSEK Opis Projektu

4.    Zapisać wypełniony WNIOSEK w formacie PDF

5.    Zarejestrować wniosek na stronie  REJESTRATOR  , dołączyć wypełniony WNIOSEK i kliknąć przycisk WYŚLIJ