dbajmy o rozwój dzieci z nestle aquarelW ramach programu prowadzonego w okresie wrzesień 2007 – grudzień 2008 powstało 5 klubów rodzinnych na terenie całej Polski. Dwa z nich powstały na terenie województwa mazowieckiego (w Garwolinie i w Myszyńcu), dwa na terenie województwa pomorskiego (w Słupsku i w Tczewie) oraz jeden w województwie wielkopolskim w Lesznie.

 
 
Klub rodzinny w Garwolinie
W Garwolinie organizacją prowadzącą klub rodzinny jest to Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego "Wspólnota Powiatowa". Osoby zatrudnione w Stowarzyszeniu „Wspólnota Powiatowa” mają nie tylko wykształcenie i przygotowanie pedagogiczne, ale również doświadczenie w pracy z dziećmi.
Pomieszczenie, w którym mieści się klub rodzinny znajduje się w budynku Centrum Sportu i Kultury. Wcześniej służyło za miejsce, w którym odbywały się warsztaty tkackie. Stan techniczny tego miejsca nie był najlepszy. Chcąc przygotować to pomieszczenie na klub rodzinny trzeba było wykonać mnóstwo pracy. W ramach przygotowań do adaptacji pod klub rodzinny całe pomieszczenie zostało gruntownie wyremontowane i pomalowane. Zakupione zostało nowe oświetlenie. W tej chwili klub rodzinny to sala wielkości około 25 m². Na jednej ze ścian stoi kolorowy regał, służący dzieciom odwiedzającym klub za miejsce przechowywania gier, zabawek, itp. W klubie rodzinnym znajduje się także wielofunkcyjny stół, na którym dzieci mogą grać w piłkarzyki czy minibilarda. Podłoga wyłożona jest nową, kolorową wykładziną. Ponadto klub rodzinny wyposażony jest w kilka stolików i krzesełka, dzięki czemu w zajęciach mogą uczestniczyć także opiekunowie dzieci – rodzice i dziadkowie. W jednej ze ścian pomieszczenia mieszczą się trzy duże okna, dzięki czemu sala jest bardzo widna. Całe wyposażenie sali, jej wystrój, kolor ścian, wyposażenie sprawia, że to miejsce jest przyjazne dzieciom, w którym całe rodziny mogą w przyjemny i pożyteczny sposób spędzić wolny czas. Wystrój pomieszczenia tworzy atmosferę ciepła i sprawia, że dzieci bardzo dobrze się w nim czują.
Wsparcie w realizacji całego zadania zapewnił Urząd Miasta Garwolin, Centrum Sportu i Kultury oraz Miejsko – Powiatowa Biblioteka Publiczna w Garwolinie. Jednakże klub ten nie istniałby bez najważniejszych osób, czyli dzieci, dla których wiele osób chce poświęcić swoje wolne chwile.
Aby poinformować mieszkańców Garwolina o działaniach klubu rodzinnego, na tablicach ogłoszeń zostały rozwieszone plakaty informujące o otwarciu klubu i zapraszające dzieci oraz rodziców do korzystania z nowo otwartego miejsca.
Oficjalne otwarcie klubu odbyło 4 grudnia 2007 roku.
 
 
Klub rodzinny w Myszyńcu
W Myszyńcu klub rodzinny jest prowadzony przez Stowarzyszenie „Młodzi dla Myszyńca”, które współpracuje na co dzień z Urzędem Miasta oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury, w budynku którego znajduje się klub rodzinny.
W październiku 2007 roku rozpoczęły się prace remontowe, mające na celu przystosowanie pomieszczeń pod klub rodzinny. Jak twierdzą pracownicy organizacji, w odpowiedniej aranżacji pomieszczenia bardzo pomogła współpraca z Joanną Bąk, jednym z ekspertów programu, psychologiem architektury. Dzieci i ich rodzice są zachwyceni obecnym wyglądem pomieszczeń. Kolory ścian spowodowały, że pomieszczenia są weselsze i bardziej przyjazne dzieciom.

W klubie znajdują się gry i zabawki edukacyjne, które udało się zgromadzić w trakcie prowadzenia wcześniejszych działań, w tym zbiórki zabawek i loterii fantowych. Tuż przed oficjalnym otwarciem klubu zostały zakupione gry edukacyjne, których wcześniej nie było.

Klub jest otwarty w dni robocze, w godzinach 12–16.
W zajęciach w klubie bierze udział około 40 dzieci w wieku 7-13 lat. Zdaniem opiekunów klubu rodzinnego, nie jest to odpowiednia liczba godzin i można byłoby zaplanować zajęcia w weekendy, kiedy rodzice mają więcej czasu dla swoich pociech, ale nie zgadza się na to obecny dyrektor Ośrodka Kultury. W najbliższym czasie będą prowadzone rozmowy z dyrektorem, w których wezmą udział także rodzice dzieci.
Rodzice bardzo chętnie włączali się porządkowanie sal po remoncie. W chwili obecnej mamy zastanawiają się nad zorganizowaniem zajęć z pieczenia ciast. Babcie natomiast chcą poprowadzić zajęcia z rękodzieła.

Zdecydowanymi faworytami dzieci jest organizacja różnego rodzaju turniejów, np. turniej gry w piłkarzyki, Scrabble, Twistera, itp.

Oficjalne otwarcie klubu miało miejsce 18 stycznia 2008 roku.

 
Klub rodzinny w Słupsku.
W Słupsku organizacją koordynującą pracę klubu rodzinnego był Zarząd Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Słupsku oraz Ośrodek Szkolno – Wychowawczy. Do momentu przystąpienia do programu klub rodzinny był zwykłą świetlicą szkolną prowadzoną przez osoby mające bogate doświadczenie w pracy z dziećmi oraz odpowiednie wykształcenie i przygotowanie pedagogiczne.
Klub rodzinny zajmuje jedno pomieszczenie o powierzchni 50 m kwadratowych na parterze budynku. Jest estetyczna, odnowiona , wyposażona w nowoczesne meble dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Również toaleta, znajdująca się naprzeciwko pomieszczenia, dostosowana jest to potrzeb osób niepełnosprawnych.
Do codziennej pracy w klubie rodzinnym zaangażowanych zostało 3 osoby, które prowadzą następujące zajęcia:
·         wychowanie umysłowe (stwarzanie warunków do nauki własnej, pomoc w odrabianiu prac domowych, współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem i rodzicami, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych);

·         wychowanie społeczne (kształcenie samodzielności dzieci, kształtowanie umiejętności współżycia w grupie i umiejętności działania w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych);

·         nauka estetyki (budzenie wrażliwości na wartości estetyczne, rozbudzanie inwencji twórczej wychowanków, w tym przede wszystkim plastycznej, muzycznej i technicznej);

·         wychowanie zdrowotne (utrwalanie nawyków higienicznych i współpraca z pielęgniarką, czuwanie nad bezpieczeństwem);

·         wychowanie ekologiczne (rozbudzanie zainteresowania i poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie i środowisko naturalne, kształcenie nawyków dbania o czystość środowiska naturalnego);

·         pedagogika zabawy (wszechstronny rozwój wychowanków poprzez wspólną zabawę z wychowawcami, rodzicami, wolontariuszami, rówieśnikami, budowanie pozytywnych więzi interpersonalnych).

 

Pracownicy i wolontariusze z klubu rodzinnego odnieśli duży sukces w zaangażowaniu rodziców do współpracy. Dzięki temu rodzice poprzez pracę na świetlicy wzbogacają swoje kontakty z dziećmi, wzmacniają więzi emocjonalne z nimi, uczą się jak pracować ze swoim dzieckiem. Poprzez obserwację pracy klubu rodzinnego i udział w zajęciach poznają różne interesujące pomysły na zabawę i sposób spędzenia wolnego czasu w rodzinie. Temu służą zakupione w ramach programu materiały dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć manualnych lub ruchowych.

Oficjalne otwarcie klubu odbyło się 29 kwietnia 2008 roku.

 
 
Klub rodzinny w Lesznie.

Już kwietniu 2008 roku rozpoczęły się prace remontowe, mające na celu przystosowanie pomieszczeń pod klub rodzinny. Jak twierdzą pracownicy organizacji, w odpowiedniej aranżacji pomieszczenia bardzo pomogła współpraca z Joanną Bąk, jednym z ekspertów programu, psychologiem architektury. Dzieci i ich rodzice są zachwyceni obecnym wyglądem pomieszczeń. Kolory ścian spowodowały, że pomieszczenia są weselsze i bardziej przyjazne dzieciom.

 

W klubie znajdują się gry i zabawki edukacyjne, które udało się zgromadzić w trakcie prowadzenia wcześniejszych działań, w tym zbiórki zabawek i loterii fantowych. Tuż przed oficjalnym otwarciem klubu zostały zakupione gry edukacyjne, których wcześniej nie było.

 

Klub rodzinny w Lesznie to dwa pomieszczenia (jedno przeznaczone jest do zabawy, drugie – do pracy wymagającej skupienia i uwagi). Zagospodarowane zostało także podwórko, które w okresie letnim wykorzystywane jest do organizacji zajęć dla dzieci na świeżym powietrzu.

 

Po otwarciu klubu rodzinnego wiele zmieniło się w lokalnej społeczności. Dzieci, a także rodzice bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach w klubie rodzinnym. Klub jest otwarty codziennie w godzinach od 13.00 do 18.00. Średnia ilość dzieci biorąca udział w zajęciach to 25 – 35 osób. Na stałe zatrudnionych jest w klubie rodzinnym 5 osób, w tym 4 opiekunów i jedna osoba na stanowisku pedagog – terapeuta.

 

Klub rodzinny znajduje się w dzielnicy Leszna na obrzeżu miasta. W uroczystym otwarciu klubu wzięło udział niewielu rodziców, ale sytuacja się zmieniła, kiedy rodzice oswoili się z faktem powstania czegoś nowego w ich dzielnicy. Obecnie rodzice bardzo chętnie przychodzą do klubu. Są otwarci na wszelkie propozycje wychowawców, nie czują się skrępowani. W zabawach często biorą przykład z wychowawców i naśladując ich pracują nad relacjami z własnymi dziećmi. Dzieci, które początkowo nie były zachwycone pomysłem klubu rodzinnego i zabaw z rodzicami, obecnie z wielką przyjemnością i zaangażowaniem biorą udział w zajęciach. Coraz częściej same wychodzą z propozycjami zabaw.

 

Oficjalne otwarcie klubu miało miejsce 18 czerwca 2008 roku.

 
 

Klub rodzinny w Tczewie.

 
 

Klub rodzinny w Tczewie prowadzony jest przez Fundację Pokolenia. Fundacja Pokolenia działa od sierpnia 2002 roku. Jest jedyną z nielicznych organizacji w województwie pomorskim, której głównym zadaniem jest wspieranie innych organizacji pozarządowych oraz społecznych inicjatyw lokalnych.

 

Wspólnie z rodzicami dzieci uczęszczającymi do klubu rodzinnego, pracownicy przygotowali plan głównych zajęć, które odbywają się cyklicznie. Oto niektóre z nich:

 • organizacja otwartych spotkań na których prezentowane będą osiągnięcia dzieci;
 • prowadzenie warsztatów sztuki tradycyjnej przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich;
 • organizacja przedstawień teatrzyku kukiełkowego o treści wybranej przez dzieci;
 • prowadzenie warsztatów fotograficznych, również w plenerze;
 • pomoc przy odrabianiu lekcji zaoferowana przez studentów psychologii oraz przy rozwiązywaniu problemów związanych z rozwojem;
 • nauka języka angielskiego;
 • nauczenie dzieci wyrabiania ozdób i biżuterii z makaronu;
 • warsztaty gry na instrumentach z osobami grającymi w zespołach muzycznych;
 • opanowanie drukowania metodą sitodruku;
 • wspólne czytanie książek, oglądanie filmów i bajek, branie udziału w słuchowiskach;
 • pomoc rodzicom przy szyciu kukiełek oraz strojów do przedstawień.
 

Klub rodzinnych jest otwarty codziennie w godzinach 14.00 – 18.00, przy czym większość pracy związanej z prowadzeniem zajęć wykonywana jest przez wolontariuszy Fundacji Pokolenia.

 

Pomieszczenie klubu rodzinnego znajduje się w samym centrum miasta, niedaleko rynku. Na działalność świetlicy przeznaczone zostały dwa pomieszczenia należące do Fundacji Pokolenia. Do klubu uczęszcza grupa około 40 dzieci mieszkających w okolicy.

 

Oficjalne otwarcie klubu miało miejsce 2 grudnia 2008 roku.