program edukacji konsumenckiej i obywatelskiej
W pierwszym cyklu Program realizowany był przez 45 nauczycieli, a w drugim cyklu przez 40 nauczycieli z następujących szkół :

LUBLIN
Zespół Szkół nr 1   www.zs1.lublin.pl/Grabski
Zespół Szkół nr 3   www.zs3.lublin.pl
Zespół Szkół nr 5   www.zs5.lublin.pl
Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej   www.lcez.lublin.pl
Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji   www.psb.lublin.pl
Zespół Szkół Budowlanych   www.zsb.lublin.pl
Zespół Szkół Elektronicznych   www.zsel.lublin.pl
Zespół Szkół Transportowo – Komunikacyjnych   www.zstk.edu.pl

ŁÓDŹ
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5   www.zsp5lodz.pl
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 9    www.zsp9.pl
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10   www.zse.toya.net.pl
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13    www.zsbg.org
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17    www.zsp17.lodz.ids.pl
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19   www.zstp.lodz.pl
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego   www.spozywcza.lodz.pl
Zespół Szkół Ekonomiczno -Turystyczno-Hotelarskich   www.zseth.edu.lodz.pl
Zespół Szkół Gastronomicznych   www.gastronomik.neostrada.pl

WARSZAWA
Zespół Szkół nr 4   www.zse4.waw.ids.pl
Zespół Szkół nr 7    www.zs7.eu
Zespół Szkół nr 10   www.zs10.pl
Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych   www.tab.edu.pl
Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych   www.zseil.edu.pl
Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych   www.zssgil.edu.pl
Zespół Szkół Gastronomicznych   www.zsg.edu.pl