Kreatywna młodzież

o programie

 
 
 
Program „Kreatywna młodzież" adresowany jest do młodzieży warszawskich szkół ponadpodstawowych tj. szkół branżowych I stopnia, techników i liceów ogólnokształcących oraz do studentów warszawskich uczelni wyższych.

Celem programu jest rozwój kreatywności i innowacyjności oraz rozwój kompetencji społecznych, sprzyjających postawom przedsiębiorczym i zatrudnieniu młodych ludzi. Program ma także na celu wsparcie inicjatyw i kreatywnych form działania młodziezy oraz tworzenie warunków do nabywania praktycznych umiejętności pracy metodą projektową, podczas przygotowania projektów innowacji technicznych lub innowacji społecznych.  
Program realizowany jest w formie konkursu innowacji technicznych (adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych) oraz konkursu na projekty innowacji społecznych (adresowany do studentów). 

Grupy młodzieży uczestniczące w konkursie na innowacje otrzymują wsparcie merytoryczne oraz środki finansowe na przygotowanie prototypów. Autorzy najlepszych projektów innowacji technicznych otrzymają nagrody finansowe. 

Podczas programu młodzież, oprócz możliwości realizacji własnych pomysłów, ma także okazję do nawiązania kontaktu i współpracy z przedstawicielami biznesu. Młodzież szkół ponadpodstawowych ma także okazję do nawiązania współpracy ze studentami kół naukowych warszawskich uczelni podczas spotkań mentoringowych, wspierających proces tworzenia prototypów innowacji. 

Na zakończenie zorganizowana zostanie gala podsumowująca z udziałem m.in.: młodzieży i studentów ze szkół i uczelni, które wezmą udział w programie; nauczycieli; przedstawicieli biznesu, w tym jurorów konkursu na innowacje; przedstawicieli instytucji edukacyjnych oraz przedstawicieli urzędu m. st. Warszawy. 

Program „Kreatywna młodzież" realizowany jest w ramach zadania publicznego pod nazwą Kreatywna Młodzież 2023-2024, finansowanego przez miasto stołeczne Warszawa.