Trening Umiejętności Społecznych

o programie

 

Program „Trening Umiejętności Społecznych” od kilkunastu lat jest realizowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Jego uczestnikami są uczniowie szkół kształcenia zawodowego. 
Przez dziesieć lat program realizowany był przy wsparciu Credit Suisse EMEA Foundation.
Celem programu jest rozwinięcie wśród młodzieży umiejętności, które w dalszej perspektywie zwiększą możliwości młodych ludzi na znalezienie miejsca na rynku pracy, a także wpłyną pozytywnie na jakość życia osobistego. 

Program daje szansę młodziezy na:
• rozwój umiejętności sprzyjających zatrudnieniu,
• zwiększenie możliwości zatrudnienia,
• odnalezienie i utrzymanie swojego miejsca na rynku pracy.

Program składa się z dwóch części. Pierwsza to cykl 25 zajęć prowadzonych przez nauczycieli, podczas których uczniowie szkoleni są w trzech obszarach umiejętności społecznych.

Druga część, praktyczna, to realizacja projektów uczniowskich, stworzonych przez uczniów w trakcie trwania programu, aby także w praktyce mogli nauczyć się pracy w grupie oraz pracy metodą projektu. Realizując projekty wedle własnych pomysłów, w grupach minimum 5-osobowych, młodzi ludzie nie tylko zdobywają umiejętności życiowe, będące celem programu, ale i pomagają innym żyć lepiej i ciekawiej. Projekty są realizowane przez uczniów samodzielnie, ze wspierającą osobą dorosłą (nauczycielem).


Kontakt:
Sławomir Piwowarczyk
e-mail: s.piwowarczyk@pcyf.org.pl
tel. 22 826 10 16