program edukacji konsumenckiej i obywatelskiej
Sławomir Piwowarczyk

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
ul. Kredytowa 6 lok. 20
00-062 Warszawa

tel./fax 022 826 10 16

e-mail: s.piwowarczyk@pcyf.org.pl