Logika ekologii

o programie

„Logika ekologii” ma na celu zaangażowanie 600 młodych osób, ze szkół kształcenia zawodowego, z województw mazowieckiego (bez Warszawy) i lubelskiego, w kształtowanie lokalnych programów ochrony środowiska, poprzez wypracowywanie międzydyscyplinarnych projektów związanych z ekologią, będących odpowiedzią na lokalne problemy dot. ochrony środowiska. Grupy młodzieży opracują rozwiązania w formie prototypów, makiet, koncepcji, które zostaną zaprezentowane podczas publicznych prezentacji i spotkań podsumowujących projekt.

Odbędą się spotkania informacyjno-promocyjne z udziałem, partnera norweskiego oraz przedstawicieli instytucji i organizacji pracujących z młodzieżą. Wypracowane przez młodzież rozwiązania będą rekomendowane do lokalnych programów ochrony środowiska.

Przed wypracowaniem przez grupy młodzieży rozwiązań dotyczących ekologii i ochrony środowiska, przeprowadzone zostaną działania edukacyjne w formie cyklu warsztatów mających na celu m.in. podniesienie świadomości ekologicznej, odpowiedzialności klimatycznej i demokratycznych narzędzi partycypacji społecznej.

Projekt zakłada budowanie zespołów gotowych na wyzwania przyszłości. Stąd podejście interdyscyplinarne (wsparcie mentorów z różnych kół naukowych), angażujące różne grupy (młodzież, edukatorzy, samorządy, ngo) i prowadzące do kreatywnego szukania rozwiązań (diagnoza, praca projektem, know-how partnera z Norwegii)