program edukacji konsumenckiej i obywatelskiejProgram realizowany jest przez nauczycieli, którzy w swoich szkołach przeprowadzili cykl 8 zajęć dotyczących poszczególnych zagadnień związanych z poruszaniem się młodych ludzi w świecie finansów jak np.: planowanie własnego budżetu, prawa konsumenta, psychologia reklamy, analiza ofert finansowych, analiza skutków własnych decyzji oraz przygotowujących do bycia aktywnym i świadomym obywatelem.
Kilku nauczycieli wraz ze swoimi uczniami wzięło także udział w podróżach dziennikarskich.