program edukacji konsumenckiej i obywatelskiej

Realizacja programuRealizacja programu został podzielona na dziesięć etapów: 

1. Przygotowanie współpracy międzynarodowej i promocji projektu wśród nauczycieli 
- opracowanie szczegółowego planu współpracy z partnerem niemieckim, 
- wykonanie identyfikacji wizualnej projektu i przygotowaniu materiałów informacyjnych,
- rekrutacja nauczycieli do udziału w projekcie.

2.    Opracowanie materiałów dla uczniów i nauczycieli 
- opracowanie materiałów metodycznych i scenariuszy lekcji dla nauczycieli oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów,
- współpraca z partnerem zagranicznym przy tworzeniu materiałów.

3. Szkolenia przygotowawcze dla nauczycieli
W ramach szkoleń 45 nauczycieli zostanie przygotowanych do prowadzenia zajęć z edukacji konsumenckiej i obywatelskiej dla uczniów.
Główne tematy szkoleń:
•    potrzeby uczniów szkół technicznych, zawodowych oraz liceów profilowanych w zakresie edukacji obywatelskiej oraz konsumenckiej,
•    analiza i praca z opracowanymi materiałami,
•    praca ze scenariuszami zajęć,
•    nowe trendy w zakresie edukacji konsumenckiej i obywatelskiej (moduł prowadzony przez partnera niemieckiego).

Łącznie odbędą się trzy szkolenia, po jednym w każdym z miast: w Warszawie, w Łodzi i w Lublinie.

4.    Przeprowadzenie zajęć z uczniami :

Tematyka zajęć:
•    procedury demokratyczne w codziennym życiu (samorządy szkolne, społeczność lokalna),
•    jak zaangażować się w działalność społeczną na poziomie lokalnym (lokalne ngo, rola mediów lokalnych),
•    prawa obywatela i konsumenta związane z usługami finansowymi,
•   planowanie finansowe, własny budżet, kredyty i ubezpieczenia - jak nie popaść w długi?, motywacje i emocje w marketingu, reklama a rzetelna informacja.

5. Spotkania podsumowujące z dyrektorami szkół, nauczycielami, uczniami i władzami lokalnymi 

Spotkanie odbędą się w każdym z 3 miast w każdym z cyklów projektu. Będą one stanowił :
•    wręczenia uczniom certyfikatów uczestnictwa w projekcie;
•    promocji projektu w społecznościach lokalnych;
•    dyskusji nauczycieli o rezultatach projektu.

6. Podróże dziennikarskie 
W ramach zadania 15 uczniów w ramach każdego z cyklu zrealizuje podróż dziennikarską, podczas której uczniowie spotkają się z dziennikarzami oraz edukatorami zajmującymi się tematyką edukacji obywatelskiej i konsumenckiej. W ramach podróży uczniowie zrealizują małe projekty dziennikarskie (np. nakręcą wywiady, napiszą artykuły, stworzą filmy) dotyczące tematyki obywatelskiej i konsumenckiej. Następnie stworzone materiały medialne będą promowane podczas spotkań lokalnych.

7.  Spotkania Rady Ekspertów i Zarządzanie Jakością 
Rada ekspertów będzie składać się 5 ekspertów reprezentujących różne sektory (edukacja, badania rynku, prawo, ochrona konsumenta). Eksperci będą spotykać się raz na kwartał, aby monitorować przebieg projektu oraz badać wpływ opracowanych modułów na poziom wiedzy uczniów. Rada brać również będzie udział w zatwierdzeniu finalnej wersji modułu edukacyjnego. Rada Ekspertów będzie w swojej pracy współdziałać z partnerem.
Drugim komponentem zarządzania jakością będzie monitoring rozwoju kompetencji obywatelskich i konsumenckich uczniów na podstawie dyskusji z nauczycielami w ramach grupy refleksyjnej (6 spotkań). Spotkania grupy refleksyjnej poprowadzi partner zagraniczny.
W każdym kwartale zostanie zamówiona ekspertyza finansowa - ma to na celu zapewnienie poprawności realizowanych działań

8.    Promocja projektu 
- utrzymanie podstrony www dotyczącej projektu przez cały okres jego realizacji;
- opracowanie, wydruk i kolportaż plakatów/ulotek i kompletów promocyjnych dla uczniów.

9.    Ewaluacja 
- opracowanie narzędzi ewaluacyjnych;
- monitoring projektu;
- udział w spotkaniach grupy refleksyjnej;
- badanie wpływu projektu na uczestników.


10. Upowszechnianie