program edukacji konsumenckiej i obywatelskiej

PEKiOCelem Programu Edukacji Konsumenckiej i Obywatelskiej jest wdrożenie nowoczesnego i ciekawego programu edukacyjnego przygotowującego młodego człowieka do bycia aktywnym i świadomym obywatelem w swoim środowisku lokalnym oraz do poruszania się w rzeczywistości gospodarczej, uczącego planowania finansowego, reagowania w korzystny sposób na informacje docierające do niego jako do konsumenta finansowego.

Program Edukacji Konsumenckiej i Obywatelskiej łączy przygotowanie młodych ludzi do bycia aktywnym i świadomym obywatelem oraz dojrzałym konsumentem i użytkownikiem na rynku finansowym. Poprzez zdobywanie takich umiejętności jak zarządzanie finansami osobistymi, planowanie wydatków, młodzi ludzie będą mieli okazję rozwijać w sobie m.in. postawę odpowiedzialności, co z kolei ma duże znaczenie dla uczestnictwa w życiu publicznym i zaangażowania społecznego.

Realizatorzy: Całe zadanie będzie realizowane przez nauczycieli, którzy w swoich szkołach przeprowadzą cykl 8 zajęć dotyczących zagadnień związanych z odpowiedzialnością obywatelską, prawami konsumenckimi i finansami osobistymi. 

Tematyka zajęć 
Następnie nauczyciele zrealizują z grupami uczniowskimi 8 zajęć, które koncentrować się będą wokół takich tematów jak:
•    procedury demokratyczne w codziennym życiu (samorządy szkolne, społeczność lokalna),
•    jak zaangażować się w działalność społeczną na poziomie lokalnym,
•    prawa obywatela i konsumenta związane z usługami finansowymi,
•    planowanie finansowe, własny budżet, kredyty i ubezpieczenia - jak nie popaść w długi, motywacje i emocje w marketingu, reklama a rzetelna informacja,
•    prawa i obowiązki obywatelskie.
Po zrealizowaniu zajęć, w każdym z miast, zorganizowane zostaną uroczyste spotkania podczas których uczniowie otrzymają certyfikaty uczestnictwa w projekcie.