Life Skills - trening kompetencji społecznych

o programie


Cel
Program „Life Skills – trening kompetencji społecznych” ma na celu rozwijanie umiejętności sprzyjających zatrudnieniu młodzieży ze szkół kształcenia zawodowego. W trakcie trwania programu młodzież ma możliwość rozwijania kompetencji społecznych (zarówno poprzez udział w zajęciach jak i poprzez realizację projektów społecznych i innowacji technicznych) oraz możliwość bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi pracodawcami i nauczenia się  planowania własnej ścieżki kariery.

Adresaci programu
Program skierowany jest do młodzieży uczącej sie w szkołach kstałcenia zawodowego. 

Komponenty programu
Na program składa się:
•    cykl 25 lekcji wg przygotowanych scenariuszy (zajęcia prowadzone metodą warsztatową),
•    realizacja przez grupy uczniów projektów społecznych (z elementami podróży po rynku pracy),
•    opracowanie przez grupy uczniów projektów innowacji technicznych (w formie konkursu),
•    realizacja spotkań z pracodawcami i przygotowanie uczniów do samodzielnego szukania miejsca praktyk.

Realizacja
Realizację programu poprzedza szkolenie dla nauczycieli. Podczas szkolenia nauczyciele poznają metody realizacji programu oraz zapoznają sie ze scenariuszami zajęć, zasadmi realizacji projektów społecznych i projektów innowacji. 
Następnie odbywają się zajęcia w szkołach, prowadzone w oparciu o opracowane scenariusze. Zajęcia są w grupach od 15 do 25 osób. Podczas zajęć młodzi ludzie mają możliwość rozwoju kompetencji społecznych i zawodowych. Nauczą się m.in. pracy zespołowej, będą nazywać swoje mocne strony, nauczą się rozwiązywania problemów, osiągania porozumienia, stawiania sobie celów, radzenia sobie z konfliktami etc. 

Pod koniec cyklu zajęć rozpocznie się realizacja kolejnych działań programu: 
- realizacja projektów społecznych powiązanych z podróżą po rynku pracy; w ten sposób uczniowie będą mogli w praktyce rozwijać swoje umiejętności i wiedzę, nabyte podczas zajęć,
- konkurs na innowacje techniczne – uczniowie będą mieli możliwość zaprezentować swoje nowatorskie pomysły dotyczące różnych branż, odpowiadające ich zainteresowaniom bądź profilowi szkoły; najlepsze pomysły zostaną nagrodzone m.in. poprzez przekazanie środków finansowych na zbudowanie prototypu zgłoszonego pomysłu;
- spotkania z pracodawcami i przygotowanie do samodzielnego poszukiwania miejsc staży zawodowych.


Kontakt:
Sławomir Piwowarczyk
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
ul. Kredytowa 6 lok. 20
00-062 Warszawa
e-mail: s.piwowarczyk@pcyf.org.pl
tel. 022 826 10 16