Myśleć, pracować, współpracować

kontakt

 

Biuro projektu

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży 

ul. Kredytowa 6/20 

00-062 Warszawa 

 

Koordynator

Sławomir Piwowarczyk 

s.piwowarczyk@pcyf.org.pl

tel. 22 826 10 16