Myśleć, pracować, współpracować

aktualności

W związku z sytuacją epidemiczną oraz rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej, wydanymi w okresie marzec – maj 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 działania projektowe realizowane w pięciu szkołach województwa mazowieckiego realizowane są w  systemie pracy zdalnej. 

 

Szczegółowy harmonogram wsparcia 2020-03-05