Life Skills - trening kompetencji społecznych

realizacjaGala Finałowa Life Skills_17 lutego 2016 r.

Gala Finałowa „Life Skills – trening kompetencji społecznych” odbyła się 17 lutego 2016 r. w Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego.
Do programu przystąpiło ponad 1500 uczniów i 63 nauczycieli z 25 warszawskich szkół kształcenia zawodowego. Wzięli oni udział w 25 zajęciach, dotyczących rozwoju kompetencji społecznych, prowadzonych metodami warsztatowymi. Ponadto przeprowadzili 77 projektów społecznych i wzięli udział w ponad 120 spotkaniach z pracodawcami. W ramach programu odbyły się też trzy edycje konkursu na innowacje, podczas których młodzież zaprezentowała 30 prototypów swoich pomysłów.
Gala Finałowa zgromadziła prawie 700 uczestników. Wśród nich byli uczniowie z warszawskich szkół kształcenia zawodowego wraz ze swoimi nauczycielami i dyrektorami oraz przedstawiciele instytucji edukacyjnych oraz biznesu. Wśród gości honorowych obecni byli m.in. p. Dorota Sokołowska - Mazowiecki Kurator Oświaty, p. Mirosław Sielatycki - Zastępca Dyrektora Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy, p. Dariusz Koseski - Wiceprezes Schneider Electric, p. Waldemar Dubaniowski - były Ambasador RP w Singapurze, p. Krzysztof Wielądek reprezentujący BIMs PLUS oraz p. Łukasz Wawak Prezes Studenckiego Forum BCC. J.P. Morgan reprezentowany był przez p. Krzysztofa Kujawskiego, a realizatora programu reprezentowała p. Maria Holzer, Dyrektor Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.
Po oficjalnym rozpoczęciu Gali Finałowej i powitaniu zaproszonych gości zaprezentowano podsumowanie założeń i rezultatów programu. Następnie uczestnicy uroczystości obejrzeli film „Inicjatywa młodzieżowa – działanie społeczne i pomysł na siebie”, w którym jednym z bohaterów był uczestnik poprzedniej edycji programu opowiadający o sukcesie zawodowym grupy uczniów odniesionym dzięki zrealizowanemu projektowi społecznemu. W filmie przedstawiono również główne założenia realizacji projektów społecznych przez uczniów.
Następnie zaprezentowane zostały szkoły, których uczniowie i nauczyciele wzięli udział w programie. Podczas prezentacji Dyrektor Fundacji wraz z Przedstawicielem JP Morgan wręczyli certyfikaty potwierdzające ukończenie programu.
Rozstrzygnięto też trzecią edycję konkursu na projekty innowacji. Tę część uroczystości poprowadziła Przewodnicząca Jury - Dorota Jasińska z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Werdykt ogłosili Jurorzy Waldemar Dubaniowski, Krzysztof Wielądek, Dariusz Koseski oraz Łukasz Wawak. Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody finansowe.
Na zakończenie uroczystości wystąpił, w krótkim koncercie solowym, Łukasz Jemioła oraz grupa improwizacji teatralnej „Poławiacze pereł” z Lublina. Ruszyła I edycja konkursu na innowacje młodzieży

Celem konkursu, skierowanego do uczniów biorących udział w programie ”Life Skills – trening kompetencji społecznych (II)”, jest umożliwienie młodzieży realizacji własnych pomysłów w zakresie innowacyjnych rozwiązań technicznych lub społecznych. Pomysły mogą dotyczyć każdej dziedziny życia. Mogą one być związane zarówno z profilem szkoły, jak również dotyczyć pozaszkolnych zainteresowań uczniów.
więcej informacji o konkursie w zakładce: "innowacje"

Rozpoczęcie zajęć w szkołach

Do projektu przystąpiło ok. 60 nauczycieli i ponad 1500 uczniów. Na przełomie listopada i grudnia 2014 r. odbyły się trzydniowe szkolenia przygotowujące nauczycieli do prowadzenia programu i pracy według przygotowanych scenariuszy. Nauczyciele zostali wyposażeni w niezbędne materiały dydaktyczne. Obecnie przygotowywane są materiały dla uczniów.

Do programu przystąpili uczniowie i nauczyciele następujących szkół:
Technikum Architektoniczno - Budowlane
Zespół Szkół Poligraficznych
Zespół Szkół Gastronomicznych im prof. E. Pijanowskiego
Zespół Szkół nr 4 im. E. Kwiatkowskiego
Zespół Szkół Fototechnicznych
Zespoł Szkół Elektronicznych i Licealnych
Zespół Szkół  nr 35 im. Zofii Jaroszewicz
Zespół Szkół nr 18
Technikum Spożywczo-Gastronomiczne im. Jana Pawła II
Zespół Szkół nr 42
Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22
Zespoł Szkół nr 7
Zespół Szkół nr 39 im. E. Jankowskiego
Zespół Szkół im. Emiliana Konopczyńskiego
Zespół Szkół nr 5 im. S.Kisielewskiego
Zespół Szkół Gastronomicznych
Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3
Zespół Szkół nr 18
Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1
Zespół Szkół Specjalnych nr 89Rekrutacja trwa
Do 13 listopada 2014 r. przyjmowane są zgłoszenia nauczycieli zainteresowanych prowadzeniem programu w szkołach. Warunkiem udziału jest:
- wysłanie formularza zgłoszeniowego (w zakładce "do pobrania")
- spełnianie warunków dotyczących realizacji programu (m.in. możliwość prowadzenie zajęć w grupie ok. 25 osobowej; możliwość pracy z tą samą grupa uczniowską do grudnia 2015 r.);
- udział w szkoleniach w jednym z wybranych terminów:
21-23 listopada 2014 r. - termin dla nauczycieli, którzy realizowali inne projekty Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży,
5-7 grudnia 2014 r. - termin dla nauczycieli, którzy nie realizowali innych projektów Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.