Life Skills - trening kompetencji społecznychPatronat Business Centre Club oraz Polski Innowacyjnej

W ramach programów służących rozwojowi kompetencji społecznych młodzieży przygotowującej się do wejścia na rynek pracy, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży podejmuje działania, które są formą dialogu pomiędzy światem biznesu i edukacji. Staramy się nie tylko animować wymianę doświadczeń pomiędzy szkołami a przedsiębiorcami, ale przede wszystkim, poszukujemy nowych form rozwoju młodzieży w procesie kształcenia zawodowego.
Jedną z takich form jest konkurs na innowacje.
Uczniowie otrzymują w nim możliwość realizacji własnych pomysłów, a także zaprezentowania tych pomysłów, w formie modeli i prototypów, przed Jury, w którym zasiadają przedstawiciele różnych firm i instytucji, eksperci z różnych branż. Tym bardziej cenimy sobie, że swoich patronatów dla tych działań udzieliły Business Centre Club oraz Polska Innowacyjna.
Przedstawiciele BCC oraz PI wzięli udział w pracach Jury II edycji konkursu i zapowiedzieli swój udział w kolejnych.Wyniki II edycji konkursu na innowacje w ramach programu ”Life Skills – trening kompetencji społecznych”

W dniu 12 listopada 2015 r. o godzinie 15.30 w Sienna Training Centre w Warszawie, odbył się finał II edycji konkursu na innowacje w ramach programu ”Life Skills – trening kompetencji społecznych”.

Projekty prezentowało jedenaście grup uczniowskich z różnych warszawskich szkół kształcenia zawodowego. Uczestnikami finału były zespoły uczniowskie prezentujące przygotowane projekty innowacji  z następujących szkół:
1.    SOS sklepikom szkolnym i ludziom na diecie (Technikum Architektoniczno-Budowlane im. S. Noakowskiego),
2.    Ekologiczny plac zabaw (Technikum Architektoniczno-Budowlane im. S. Noakowskiego),
3.    Multikontakt (Technikum Architektoniczno-Budowlane im. S. Noakowskiego),
4.    Ciepło>Prąd czyli wykorzystanie ciepła odpadowego do produkcji energii elektrycznej (Technikum Architektoniczno-Budowlane im. S. Noakowskiego),
5.    Elektryczna polerka do szkła "Błysk 2016" (Zespół Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz "Kasi"),
6.    Czajnik zasilany prądem trójfazowym (Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych),
7.    Kisiel - szkoła dla każdego (Zespół Szkół Nr 5 im. S. Kisielewskiego),
8.    Crazy Box (Zespół Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz "Kasi"),
9.    Elektroniczna okładka (Zespół Szkół Nr 18),
10.    Wydrukuj sobie naleśniki (Zespół Szkół Licealnych I Technicznych Nr 1),
11.    Plughack (Zespół Szkół Licealnych I Technicznych Nr 1).

Projekty innowacji zostały poddane ocenie jury w składzie: Dorota Jasińska  z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (Przewodnicząca Jury), Waldemar Dubaniowski z PricewaterhouseCoopers, Przemysław Łukasik z firmy Astor, Sławomir Olejnik z Poland Innovative, Krzysztof Szubert z Connect Distribution, Łukasz Wawak z Fundacji SF BCC, Krzysztof Wielądek z BIMs PLUS.
Spotkanie prowadził Koordynator Konkursu z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, Sławomir Piwowarczyk.
Wszystkie przygotowane przez młodzież projekty innowacji były na bardzo wysokim poziomie, a ich prezentacje pokazały jury i zebranym, duże zaangażowanie i wiedzę fachową młodzieży. Grupy uczniów wykazały się niezwykłą kreatywnością, wrażliwością na problemy oraz ciekawymi pomysłami ich rozwiązania. W ocenie prezentacji jury brało pod uwagę nie tylko techniczne aspekty projektów innowacji, ale także umiejętność dostrzegania potrzeb w otoczeniu, ciekawe rozwiązania oraz wartość społeczną innowacji.

Decyzją jury Laureatami konkursu zostali autorzy następujących projektów:
•    Multikontakt z Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. S. Noakowskiego,
•    Ciepło>Prąd czyli wykorzystanie ciepła odpadowego do produkcji energii elektrycznej z Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. S. Noakowskiego,
•    Crazy Box z Zespołu Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz "Kasi",
•    Plughack z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych Nr 1.

Serdecznie gratulujemy zarówno autorom nagrodzonych projektów, jak i wszystkim uczestnikom finału konkursu!Wyniki I edycji konkursu na innowacje w ramach programu ”Life Skills – trening kompetencji społecznych (II)”
W dniu 19 czerwca 2015 r. o godzinie 15.30 w Centrum Konferencyjnym Kopernika w Warszawie, odbył się finał konkursu na innowacje w ramach programu ”Life Skills – trening kompetencji społecznych (II)”.
Projekty prezentowało dziewięć grup uczniowskich z różnych warszawskich szkół kształcenia zawodowego. Uczestnikami finału były zespoły uczniowskie prezentujące przygotowane projekty innowacji  z następujących szkół:
- Medocopter z Technikum Mechatronicznego Nr 1,
- Ładowarka rowerowa do telefonu z Technikum Mechatronicznego Nr 1,
- Trik z Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka J. Piłsudskiego,
- Niezbędnik z Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka J. Piłsudskiego,
- System inteligentnego zamknięcia do drzwi z dwustopniowym uwierzytelnieniem z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie,
- Kapslandia z Technikum Księgarskiego im. S. Żeromskiego,
- Multikontakt z Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. S. Noakowskiego,
- Zegarek alarmujący z Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. S. Noakowskiego,
- Coś z niczego z Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. S. Noakowskiego.

Projekty innowacji zostały poddane ocenie jury w składzie: Dorota Jasińska  z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (Przewodnicząca Jury), Przemysław Łukasik z firmy Astor, Dastin Kowalewski z Royal Bank of Scotland, Jacek Przybysz z Izby Celnej w Warszawie oraz Igor Kalina z Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność.
Spotkanie prowadził Koordynator Konkursu z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, Sławomir Piwowarczyk.
Przygotowane przez młodzież projekty innowacji były na bardzo wysokim poziomie, a ich prezentacje pokazały jury i zebranym, duże zaangażowanie i wiedzę fachową młodzieży. Grupy uczniów wykazały się niezwykłą kreatywnością, wrażliwością na problemy oraz ciekawymi pomysłami ich rozwiązania. W ocenie prezentacji jury brało pod uwagę nie tylko techniczne aspekty projektów innowacji, ale także umiejętność dostrzegania potrzeb w otoczeniu, ciekawe rozwiązania oraz wartość społeczną innowacji.

Decyzją jury Laureatami konkursu zostali autorzy następujących projektów:
- Coś z niczego z Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. S. Noakowskiego,
- Trik z Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka J. Piłsudskiego,
- Kapslandia z Technikum Księgarskiego im. S. Żeromskiego,
- Medocopter z Technikum Mechatronicznego Nr 1.


Nagrody zostaną wręczone laureatom konkursu na początku nowego roku szkolnego.
Serdecznie gratulujemy zarówno autorom nagrodzonych projektów, jak i wszystkim uczestnikom finału konkursu!Ruszyła I edycja konkursu na innowacje młodzieży


Celem konkursu, skierowanego do uczniów biorących udział w programie ”Life Skills – trening kompetencji społecznych (II)”, jest umożliwienie młodzieży realizacji własnych pomysłów w zakresie innowacyjnych rozwiązań technicznych lub społecznych. Pomysły mogą dotyczyć każdej dziedziny życia. Mogą one być związane zarówno z profilem szkoły, jak również dotyczyć pozaszkolnych zainteresowań uczniów.

Uczniowie w grupach (minimum 4-osobowych) będą mieli za zadanie opracować nowy projekt techniczny lub zmodyfikować istniejący (tzn. zaproponować innowacyjne zastosowanie istniejących rozwiązań) lub zaproponować działania mające wpływ na poprawę/zmianę jakości życia społecznego.
 
Konkurs jest dwuetapowy.
I etap
Do 7 maja 2015 r. można nadsyłać pisemne zgłoszenia zawierające opis innowacji. Zgłoszenia zostaną ocenione przez jury, które dziesięciu wyróżnionym grupom przyzna środki finansowe w wysokości 1700 zł na przygotowanie modelu/prototypu/prezentacji zgłoszonego pomysłu innowacji.
II etap
W drugim etapie oceniane będą jedynie pomysły wyróżnione. Zostaną one zaprezentowane przez młodzież podczas finału konkursu, który odbędzie się 11 czerwca 2015 r. Twórcom najlepszych projektów na innowacje przyznane zostaną trzy równorzędne nagrody główne. Przewidziana pula nagród finansowych wynosi ok. 14 000 zł. Jury może podjąć decyzję o zmianie struktury nagród.

Aby wziąć udział w konkursie należy do 7 maja 2015 r.  przesłać zgłoszenie projektu według załączonego formularza.

Zgłoszenie należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: s.piwowarczyk@pcyf.org.pl lub pocztą na adres: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, ul. Kredytowa 6/20; 00-062 Warszawa.

pobierz formularz zgłoszeniowy