Kreatywna młodzież

innowacje techniczne

 
Wyniki pierwszego etapu konkursu 
 
Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do udziału w konkursie projektów innowacji technicznych, adresowanym do młodziezy z warszawskich szkół ponadpodstawowych i za przesłanie zgłoszeń pomysłów.
 
W dniu 19 kwietnia 2024 r. do realizacji zostały wybrane następujące projekty:
 

1./ CloverThrust; Technikum Mechatroniczne nr 1

2./ AWT - Automatic Wire Trimmer; Zespół Szkól nr 36 im M Kasprzaka

3./ KASPRZAKBOX; Zespół Szkół nr 36 im M. Kasprzaka

4./ mOsiedle - System zarządzania informacją dla wspólnot mieszkaniowych; Zespół Szkół nr 14

5./ PetLoc;
Zespół Szkół nr 36 im M. Kasprzaka

6./ TADroid; XXVII LO im. T. Czackiego

7./ Deszczówka - niedoceniana woda; Technikum Architektoniczno – Budowlane

8./ Pudełka – niespodzianki; Technikum Budownictwa i Architektury nr 1

9./ VolunteerHub Technikum Mechatroniczne nr 1

10./ Aqualizer; Zespół Szkól nr 36 im M Kasprzaka

Serdecznie gratulujemy finalistom!
 
 
 
 
 
Przedłużony termin zgłoszeń 
Dzięujemy za przesłane zgłoszenia pomysłów. Jednocześnie pragniemy poinformować, że preselakcja zgłoszeń zostanie przeprowadzona w dniu 19 kwietnia 2024 r. Dlatego też przedłużamy termin zgłoszeń do 18 kwietnia 2024 r. 
Aby przesłać zgłoszenie, należy "kliknąć" w poniższy link:
 
 
 
 
Rusza druga edycja konkursu na innowacje młodzieżowe!
 
Zapraszamy młodzież warszawskich szkół ponadpodstawowych do przesyłania zgłoszeń własnych, innowacyjnych pomysłów!
 
Aby przesłać zgłoszenie, należy "kliknąć" w poniższy link:
 
 
Zasady konkursu na młodzieżowe innowacje w ramach programu „Kreatywna młodzież”, finansowanego przez m.st. Warszawa

1./ Program „Kreatywna młodzież" realizowany jest w ramach zadania publicznego pod nazwą Kreatywna Młodzież 2023-2024, finansowanego przez miasto stołeczne Warszawa.

2./ Konkurs adresowany jest do uczniów i uczennic warszawskich szkół ponadpodstawowych.

3./ Celem konkursu jest umożliwienie młodzieży realizacji własnych pomysłów w zakresie innowacyjnych rozwiązań technicznych. Pomysły mogą dotyczyć wybranej, dowolnej dziedziny życia. Mogą one być związane zarówno z profilem szkoły, jak również dotyczyć pozaszkolnych zainteresowań uczniów.

4./ Młodzież uczestnicząca w konkursie, pracując w grupach, składającej się z min 4 osób, będzie miała za zadanie wypracować nowe rozwiązanie techniczne lub zmodyfikować istniejące, poprzez zaproponowanie innowacyjnego zastosowania.

5./ Konkurs jest dwuetapowy.

I etap - zgłoszenie pomysłów innowacji, do dnia 26 marca 2024 r., za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeń znajdującego się na stronie: www.pcyf.org.pl zakładka: programy -> realizowane -> kreatywna-młodzież -> innowacje-techniczne

II etap – opracowanie prototypu innowacji (około miesiąca od ogłoszenia wybranych pomysłów).

6./ Zgłoszenia pomysłów innowacji zostaną ocenione przez jury. Autorom dziesięciu wybranych przez jury zgłoszeń zostaną zapewnione środki finansowe w wysokości do 1 300,00 zł (słownie tysiąc trzysta złotych) na opracowanie modelu/prototypu zgłoszonego pomysłu.

7./ Prototypy innowacji zostaną zaprezentowane w maju 2024 r.

8./ Twórcom najlepszych projektów innowacji przyznane zostaną nagrody finansowe (pula nagród: 14 000 zł, łacznie na dwie edycje). 

9./ Wyboru nagrodzonych projektów dokona jury konkursowe w oparciu o następujące kryteria:

- racjonalność pomysłu (odpowiada na rzeczywiste zapotrzebowanie),

- możliwość upowszechnienia pomysłu,

- przystępność i atrakcyjność sposobu opisu i prezentacji projektu.

10./ Grupom projektowym zapewnione zostanie bieżące wsparcie merytoryczne ze strony Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Ponadto zorganizowane zostaną spotkania mentoringowe z młodymi naukowcami i studentami, specjalizującymi się w tematyce poszczególnych projektów innowacji.

 
Finał pierwszej edycji konkursu na innowacje młodzieży 
 
W dniu 12 grudnia 2023 r. w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, odbył sie finał pierwszej edycji konkursu na innowacje. Zaprezentowało się dziesięć zespołów młodzieży, które przedstawiły prototypy lub realizacje swoich pomysłów: 
 
1./ Live Crowd; XI LO im. M Reja w Warszawie;

2./ Krzesło szkolne dla zdrowego kręgosłupa; Technikum nr 23 im. Fryderyka Skarbka w Warszawie;

3./ Ruch toczony (postępowy i obrotowy) na równi pochyłej z uwzględnieniem tarcia; Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 w Warszawie;

4./ InduSync; Technikum Elektroniczne nr 1 w Warszawie;

5./ Light lock Protection; Technikum Elektroniczne nr 1 w Warszawie;

6./ Safe biker: czujnik wyprzedzania - dla rowerzystów; Zespół Szkół nr 36 im M Kasprzaka w Warszawie;

7./ TerraPot; Zespół Szkół nr 36 im M Kasprzaka w Warszawie;

8./ Lumino; Zespół Szkół nr 36 im M Kasprzaka w Warszawie;

9./ Mobilny Sensorek; CXI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kisielewskiego w Warszawie;

10./ Patrząc wstecz; Zespół Szkół Fototechnicznych w Warszawie.

 

Jury wskazało dwóch laureatów. Są to autorzy i autorki innowacji zatytułowanych: Light lock Protection oraz Patrząc wstecz. 

Serdecznie gratulujemy Laureatom i wszytskim Finalistom! 

 

  
 
Wyniki pierwszego etapu konkursu 
 
Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do udziału w konkursie projektów innowacji technicznych, adresowanym do młodziezy z warszawskich szkół ponadpodstawowych i za przesłanie zgłoszeń pomysłów.
 
Do realizacji zostały wybrane następujące projekty:
 

1./ Live Crowd; XI LO im. M Reja w Warszawie;

2./ Krzesło szkolne dla zdrowego kręgosłupa; Technikum nr 23 im. Fryderyka Skarbka w Warszawie;

3./ Ruch toczony (postępowy i obrotowy) na równi pochyłej z uwzględnieniem tarcia; Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 w Warszawie;

4./ InduSync; Technikum Elektroniczne nr 1 w Warszawie;

5./ Light lock Protection; Technikum Elektroniczne nr 1 w Warszawie;

6./ Safe biker: czujnik wyprzedzania - dla rowerzystów; Zespół Szkół nr 36 im M Kasprzaka w Warszawie;

7./ TerraPot; Zespół Szkół nr 36 im M Kasprzaka w Warszawie;

8./ Lumino; Zespół Szkół nr 36 im M Kasprzaka w Warszawie;

9./ Mobilny Sensorek; CXI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kisielewskiego w Warszawie;

10./ Patrząc wstecz; Zespół Szkół Fototechnicznych w Warszawie.

Serdecznie gratulujemy finalistom!
Jednocześnie już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w drugiej edycji konkursu, która rozpocznie się po feriach zimowych tj. w drugim semestrze bieżącego roku szkolnego.  
 
 
 
 
 
Powraca konkurs na innowacje młodzieżowe!
 
Zapraszamy młodzież warszawskich szkół ponadpodstawowych do przesyłania zgłoszeń własnych, innowacyjnych pomysłów!
 
Aby przesłać zgłoszenie, należy "kliknąć" w poniższy link:
 
ZGŁASZAM POMYSŁ INNOWACJI
 
Zasady konkursu na młodzieżowe innowacje w ramach programu „Kreatywna młodzież”, finansowanego przez m.st. Warszawa

1./ Program „Kreatywna młodzież" realizowany jest w ramach zadania publicznego pod nazwą Kreatywna Młodzież 2023-2024, finansowanego przez miasto stołeczne Warszawa.

2./ Konkurs adresowany jest do uczniów i uczennic warszawskich szkół ponadpodstawowych.

3./ Celem konkursu jest umożliwienie młodzieży realizacji własnych pomysłów w zakresie innowacyjnych rozwiązań technicznych. Pomysły mogą dotyczyć wybranej, dowolnej dziedziny życia. Mogą one być związane zarówno z profilem szkoły, jak również dotyczyć pozaszkolnych zainteresowań uczniów.

4./ Młodzież uczestnicząca w konkursie, pracując w grupach, składającej się z min 4 osób, będzie miała za zadanie wypracować nowe rozwiązanie techniczne lub zmodyfikować istniejące, poprzez zaproponowanie innowacyjnego zastosowania.

5./ Konkurs jest dwuetapowy.

I etap - zgłoszenie pomysłów innowacji, do dnia 7 listopada 2023 r., za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeń znajdującego się na stronie: www.pcyf.org.pl zakładka: programy -> realizowane -> kreatywna-młodzież -> innowacje-techniczne

II etap – opracowanie prototypu innowacji (około miesiąca od ogłoszenia wybranych pomysłów).

6./ Zgłoszenia pomysłów innowacji zostaną ocenione przez jury. Autorom dziesięciu wybranych przez jury zgłoszeń zostaną zapewnione środki finansowe w wysokości do 1 300,00 zł (słownie tysiąc trzysta złotych) na opracowanie modelu/prototypu zgłoszonego pomysłu.

7./ Prototypy innowacji zostaną zaprezentowane w dniu 12 grudnia 2023 r.

8./ Twórcom najlepszych projektów innowacji przyznane zostaną nagrody finansowe.

9./ Wyboru nagrodzonych projektów dokona jury konkursowe w oparciu o następujące kryteria:

- racjonalność pomysłu (odpowiada na rzeczywiste zapotrzebowanie),

- możliwość upowszechnienia pomysłu,

- przystępność i atrakcyjność sposobu opisu i prezentacji projektu.

10./ Grupom projektowym zapewnione zostanie bieżące wsparcie merytoryczne ze strony Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Ponadto zorganizowane zostaną spotkania mentoringowe z młodymi naukowcami i studentami, specjalizującymi się w tematyce poszczególnych projektów innowacji.

 
 
 
***POPRZEDNIE EDYCJE PROGRAMU***
 
 
 
 
EDYCJA 2019/2020

Spośród dwudziestu jeden finalistów konkursu (dziesięciu w 2019 r. i jedenastu w 2020 r.) wyłonionych zostało pięciu laureatów konkursu na innowacje techniczne. Są to autorzy następujących projektów:

- Propionowy wege-gurt, jako źródło naturalnej niezbędnej witaminy B12
uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego w Warszawie;
 
- Przenośny układ pomiaru czasu
uczniowie Bednarskiej Szkoły Realnej w Warszawie

- Tester jakości powietrza wewnętrznego TJP-1
uczniowie LXIII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie

- ShopAssist
uczniowie Zespołu Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka w Warszawie

- NutriBlue
uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego w Warszawie
 
 
W II edycji konkursu na młodzieżowe innowacje w ramach programu „Kreatywna młodzież”, mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią, wpłynęły 34 zgłoszenia pomysłów innowacji.
 
Bardzo dziękujemy! Cieszymy się, że mimo bardzo trudnej sytuacji konkurs wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem. 

Z uwagi na ograniczone możliwości realizacyjne wybranych zostało 11 zgłoszeń, których autorzy otrzymają zaproszenie do udziału w prezentacji finałowej oraz dofinansowanie na realizację prototypów.

Decyzją jury z 26 października 2020 r. do drugiego etapu konkursu zakwalifikowane zostały zgłoszenia (kolejność przypadkowa):

1./ ShopAsist - Zespół Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka

2./ System Chair - Zespół Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka

3./ Projekt "Harmony"- Zespół Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka

4./ System Aktywnego Postoju Pociągu - Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka"

5./ System monitoringu zieleni miejskiej - Bednarska Szkoła Realna

6./ Nutriblue - Zespół Szkół Gastronomicznych im. Prof. Eugeniusza Pijanowskiego

7./ Natural SCOBeatuY - Zespół Szkół Gastronomicznych im. Prof. Eugeniusza Pijanowskiego

8./ Life Gun LXXX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa

9./ System Kontroli Wektora Ciągu w przystosowaniu do modelarskich rakiet klasy G i H - Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1

10./ Słoneczko - inteligentny analizator światła - Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1

11./ Torbonijka - Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1Serdecznie gratulujemy zarówno wyróżnionym, jak i wszystkim Państwu, którzy odpowiedzieliście na zaproszenie, zgłaszając własny pomysł.

 
 
 
Wznawiamy II edycję konkursu na innowacje!
Zapraszamy młodzież warszawskich szkół ponadpodstawowych do przesyłania zgłoszeń własnych, innowacyjnych pomysłów!
 
 
Aby przesłać zgłoszenie, należy "kliknąć" w poniższy link:
 
ZGŁASZAM POMYSŁ INNOWACJI
 
Na zgłoszenia czekamy do 20 października 2020 r. 
 
Po przerwie spowodowanej sytuacją epidemiczną wznawiamy kontynuację programu. 
Zgłoszenia przesłane w terminie do 8 kwietnia 2020 r. będą brane pod uwagę. Grupy młodzieży, które już przesłały zgłoszenia mogą przygotować i zgłosić dodatkowe, nowe pomysły. 
 
Zasady konkursu na młodzieżowe innowacje w ramach programu „Kreatywna młodzież”,
współfinansowanego przez m.st. Warszawę

1./ Program „Kreatywna młodzież” realizowany jest w ramach miejskiego Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”.
2./ Konkurs adresowany jest do uczniów warszawskich szkół ponadpodstawowych.
3./ Celem konkursu jest umożliwienie młodzieży realizacji własnych pomysłów w zakresie innowacyjnych rozwiązań technicznych. Pomysły mogą dotyczyć wybranej, dowolnej dziedziny życia. Mogą one być związane zarówno z profilem szkoły, jak również dotyczyć pozaszkolnych zainteresowań uczniów.
4./ Uczniowie w grupach (minimum 4-osobowych) będą mieli za zadanie opracować nowy projekt techniczny lub zmodyfikować istniejący (tzn. zaproponować innowacyjne zastosowanie istniejących rozwiązań).
5./ Konkurs jest dwuetapowy.
I etap - do 20 października 2020 r. – zgłoszenie pomysłów innowacji,
II etap – opracowanie prototypu innowacji (około miesiąca od ogłoszenia wybranych pomysłów).
6./ Zgłoszenia pomysłów innowacji zostaną ocenione przez jury, które dwudziestu wyróżnionym grupom przyzna środki finansowe w wysokości 1 500 zł (słownie tysiąc pięćset złotych) na przygotowanie modelu/prototypu zgłoszonego pomysłu.
7./ Prototypy innowacji zostaną zaprezentowane przez młodzież podczas finału konkursu, który odbędzie się w listopadzie 2020 r.
8./ Twórcom najlepszych projektów innowacji przyznane zostaną nagrody finansowe. 
9./ Wyboru nagrodzonych projektów dokona jury konkursowe w oparciu o następujące kryteria:
- racjonalność pomysłu (odpowiada na rzeczywiste zapotrzebowanie),
- możliwość upowszechnienia pomysłu,
- przystępność i atrakcyjność sposobu opisu i prezentacji projektu.
10./ Warunkiem otrzymania środków finansowych na realizację projektu jest przesłanie zgłoszenia w wersji elektronicznej za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.pcyf.org.pl (zakładka: programy/realizowane/kreatywna młodzież/innowacje techniczne).
11./ Grupom projektowym zapewnione zostanie bieżące wsparcie merytoryczne ze strony Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Ponadto zorganizowane zostaną spotkania mentoringowe z młodymi naukowcami i studentami, specjalizującymi się w tematyce poszczególnych projektów innowacji.
 
 
 
 
 
 
W I edycji konkursu na młodzieżowe innowacje w ramach programu „Kreatywna młodzież” wpłynęło aż 51 zgłoszeń pomysłów innowacji.
Bardzo dziękujemy za zainteresowanie i przesłanie zgłoszeń ciekawych, bardzo przydatnych rozwiązań i pomysłów innowacji.

Z uwagi na ograniczone możliwości realizacyjne wybranych zostało 10 zgłoszeń, których autorzy otrzymają zaproszenie do udziału w prezentacji finałowej oraz dofinansowanie na realizację prototypów.

Decyzją jury z dnia 14 listopada 2019 r. do drugiego etapu konkursu zakwalifikowane zostały zgłoszenia (kolejność przypadkowa):
1./ Przenośny układ pomiaru czasu; Bednarska Szkoła Realna
2./ Tester jakości powietrza wewnętrznego TJP-1; LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha
3./ Adiuwatka w ortopedii u progu XXI wieku; Technikum nr 23 im. Fryderyka Skarbka
4./ Modułowe wielofunkcyjne deski do krojenia; Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1
5./ Bezpieczny Nawrót Pociągu (BNP); Technikum nr 7 d. "Kolejówka"
6./ Propionowy wege-gurt, jako źródło naturalnej niezbędnej witaminy B12; Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego
7./ Klapki przywódcy; Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1
8./ Runve; Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1
9./ Elektrownia w nowej odSłonie; Zespół Szkółnr 36 im. M. Kasprzaka
10./ Teaexpress - autonomiczny express do herbaty; Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1


Serdecznie gratulujemy zarówno wyróżnionym, jak i wszystkim Państwu, którzy odpowiedzieliście na zaproszenie, zgłaszając własny pomysł.

Już dziś chcielibyśmy zapowiedzieć, że na początku 2020 r. ogłoszony zostanie nabór zgłoszeń II edycji konkursu.
Serdecznie zapraszamy!
 
 
 
» » »
 
 
 
Zapraszamy młodzież warszawskich szkół ponadpodstawowych do przesyłania zgłoszeń własnych, innowacyjnych pomysłów.
 
 
Aby przesłać zgłoszenie, należy "kliknąć" w poniższy link:
 
ZGŁASZAM POMYSŁ INNOWACJI
 
Na zgłoszenia czekamy do 8 listopada 2019 r. 
 
 
Zasady konkursu na młodzieżowe innowacje w ramach programu „Kreatywna młodzież”,
współfinansowanego przez m.st. Warszawę

1./ Program „Kreatywna młodzież” realizowany jest w ramach miejskiego Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”.
2./ Konkurs adresowany jest do uczniów warszawskich szkół ponadpodstawowych.
3./ Celem konkursu jest umożliwienie młodzieży realizacji własnych pomysłów w zakresie innowacyjnych rozwiązań technicznych. Pomysły mogą dotyczyć wybranej, dowolnej dziedziny życia. Mogą one być związane zarówno z profilem szkoły, jak również dotyczyć pozaszkolnych zainteresowań uczniów.
4./ Uczniowie w grupach (minimum 4-osobowych) będą mieli za zadanie opracować nowy projekt techniczny lub zmodyfikować istniejący (tzn. zaproponować innowacyjne zastosowanie istniejących rozwiązań).
5./ Konkurs jest dwuetapowy.
I etap - od 1 października do 8 listopada 2019 r. – zgłoszenie pomysłów innowacji,
II etap – opracowanie prototypu innowacji (miesiąc od ogłoszenia wybranych pomysłów).
6./ Zgłoszenia pomysłów innowacji zostaną ocenione przez jury, które dwudziestu wyróżnionym grupom przyzna środki finansowe w wysokości 1 500 zł (słownie tysiąc pięćset złotych) na przygotowanie modelu/prototypu zgłoszonego pomysłu.
7./ Prototypy innowacji zostaną zaprezentowane przez młodzież podczas finału konkursu, który odbędzie się w grudniu 2019 r.
8./ Twórcom najlepszych projektów innowacji przyznane zostaną nagrody finansowe. 
9./ Wyboru nagrodzonych projektów dokona jury konkursowe w oparciu o następujące kryteria:
- racjonalność pomysłu (odpowiada na rzeczywiste zapotrzebowanie),
- możliwość upowszechnienia pomysłu,
- przystępność i atrakcyjność sposobu opisu i prezentacji projektu.
10./ Warunkiem otrzymania środków finansowych na realizację projektu jest przesłanie zgłoszenia w wersji elektronicznej za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.pcyf.org.pl (zakładka: programy/realizowane/kreatywna młodzież/innowacje techniczne).
11./ Grupom projektowym zapewnione zostanie bieżące wsparcie merytoryczne ze strony Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Ponadto zorganizowane zostaną spotkania mentoringowe z młodymi naukowcami i studentami, specjalizującymi się w tematyce poszczególnych projektów innowacji.
 
 
 
Inspiracje, wsparcie merytoryczne
 
Serdecznie zapraszamy młodzież warszawskich szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie na innowacje techniczne. Pomysły innowacji mogą dotyczyć dowolnej dziedziny życia; mogą być związane z profilem szkoły lub dotyczyć pozaszkolnych zainteresowań uczniów. Grupom młodzieży uczestniczącym w konkursie zapewnione zostanie wsparcie merytoryczne oraz środki finansowe na przygotowanie prototypów. Autorzy najlepszych projektów innowacji otrzymają nagrody finansowe. Zapraszamy młodzież do skorzystania z dwóch form działań inspirujących: 

Pierwsza z nich to warsztat SmartCity, który odbędzie w drugiej połowie października 2019. Wiecej szczegółów przekażemy wkrótce. 

Druga forma to warsztaty inspirujące prowadzone przez studentów Kół Naukowych Politechniki Warszawskiej. Warsztaty będą realizowane w szkołach, w terminiach ustalanych indywidualnie z przedstawicielem Koła Naukowego. Studenci podzieliliby się tym jak powstają innowacyjne pomysły w Kołach Naukowych i zachęcaliby młodzież, by poszukiwała nowych rozwiązań w rożnych dziedzinach życia. 

Aby skorzystać z warsztatów (warsztat SmartCity lub warsztaty inspirujące) należy przesłać mailowe zgłoszenie zawierające  imię, nazwisko i numer telefonu na adres: s.piwowarczyk@pcyf.org.pl