Zgłoszenie pomysłu młodzieżowej innowacji
Prosimy o podanie tytułu Waszej innowacji technicznej
Prosimy o podanie pełnej nazwy, numeru oraz adresu szkoły, w której się uczycie
Prosimy o podanie imię i nazwiska osoby, która będzie liderem Waszej grupy wraz z danymi (e-mail, tel.) umożliwiającymi kontakt.
Prosimy o określenie liczby uczniów, którzy będą wspólnie realizować projekt innowacji, pamiętając że grupa powinna liczyć przynajmniej 4 osoby
Prosimy o opisanie skąd wziął się Wasz pomysł; dlaczego to co planujecie jest ważne; jaka branża lub jaki obszar życia mógłby zostać usprawniony dzięki zastosowaniu Waszego pomysłu?
Prosimy o opisanie na czym będzie polegała Wasza innowacja i przedstawienie zasad działania
Jakim hasłem reklamowym chcielibyście zareklamować pomysł Waszej innowacji?
Jeżeli w powyższych polach formularza nie znaleźliście miejsca na dodanie ważnych informacji charakteryzujących Wasz pomysł, prosimy o wpisanie ich poniżej
Prosimy o wypełnienie poniższej tabeli, na co przeznaczycie środki finansowe w ramach przygotowania prototypu Waszej innowacji (pamiętając, że maksymalna kwota na realizację projektu to 1300 zł)
Nazwa produktu/usługi Liczba jednostek
(np. sztuk, godzin ...)
Koszt jednostkowy Koszt całkowity
(liczba jednostek x koszt jednostkowy)